Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

28

Dátum a čas

Dnes je sobota, 25.9.2021, 7:32:33

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

Domáca zabíjačka

povinnosť chovateľa celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor:

Upozorneni hasičov - vypaľovanie trávy

Relácia – vypaľovanie trávy. celý text

ostatné | 1. 3. 2016 | Autor:

Obnova verejného osvetlenia v obci Detvianska Huta

Obnova verejného osvetlenia v obci Detvianska Huta celý text

ostatné | 29. 1. 2016 | Autor:

Čistenie a kontrola komínov

Čistenie a kontrola komínov celý text

ostatné | 4. 1. 2016 | Autor:

Voľby

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky celý text

ostatné | 30. 11. 2015 | Autor:

Odnstávka Elektrickej energie 19.11.2015 a 20.11.2015

V dňoch 19.11.2015 a 20.11.2015 sa uskutoční odstávka elektrickej energie:
19.11.2015 od 11:30 do 16:00
20.11.2015 od 07:30 do12:00 celý text

ostatné | 9. 11. 2015 | Autor:

Upozornenie

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici celý text

ostatné | 2. 11. 2015 | Autor:

Odstávka elektrickej energie

Dňa 13.11.2015 bude odstávka elektrickej energie. celý text

ostatné | 2. 11. 2015 | Autor:

oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

oznámenie o prerušení distribúcie elektriny celý text

ostatné | 12. 10. 2015 | Autor:

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente celý text

ostatné | 10. 9. 2015 | Autor:

Žiadosť o zverejnenie

Žiadosť o zverejnenie celý text

ostatné | 15. 6. 2015 | Autor:

Oznam

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od 1.4.2015 sa mení oficiálna adresa sídla OÚ Detva. Nová adresa je: celý text

ostatné | 2. 3. 2015 | Autor:

Komplexné riešenie odpadového hospodárstva v obci Detvianska Huta

Komplexné riešenie odpadového hospodárstva v obci Detvianska Huta celý text

ostatné | 2. 2. 2015 | Autor:

Nákup športového náradia

a športovej výstroje pre futbalové družstvá dorastu a dospelých celý text

ostatné | 19. 1. 2015 | Autor:

Harmonogram vývozu TKO na rok 2015

Harmonogram vývozu TKO na rok 2015 celý text

ostatné | 1. 1. 2015 | Autor:

Zo stretnutia o energetickej autonómii regiónu Poľana

TLAČOVÁ SPRÁVA celý text

ostatné | 1. 1. 2015 | Autor:

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI v roku 2015.

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI v roku 2015. celý text

ostatné | 1. 1. 2015 | Autor:

Využitie eurofondov na energetické projekty

Región pod Poľanou bude pripravený
využívať nové eurofondy na energetické
projekty celý text

ostatné | 21. 5. 2014 | Autor:

Oznam

Obec Detvianska Huta oznamuje záujemcom o stavebné pozemky, že dňa 28.02.2014 bol chválený priamy predaj majetku obce podľa zák. č. 138/1991, § 9a, ods. 1 c), a to pozemky ktoré boli zamerané GP č. 34324216-197/2013, Geodetické a kartografické práce, Ing. Eva Hroncová, Potočná 2540/26, Hriňová z pôvodnej poz. knižnej parcely č. 1104/13 vo vlastníctve Obce Detvianska Huta: celý text

ostatné | 3. 3. 2014 | Autor:

Harmonogram vývozu TKO na rok 2014

Harmonogram vývozu TKO celý text

ostatné | 1. 1. 2014 | Autor:

Vnútorný predpis upravujúci postup obce pri zadávaní zákaziek

Vnútorný predpis č. 2/2013 celý text

ostatné | 1. 7. 2013 | Autor:

Bezpečnostný projekt obce

Vnútorný predpis číslo : 001 /2013 celý text

ostatné | 1. 4. 2013 | Autor:

Priznanie k daní z nehnuteľnosti

Obec Detvianska Huta oznamuje vlastníkom nehnuteľnosti vo svojom katastrálnom území u ktorých v priebehu roka 2012 došlo ku zmenám vo vlastníctva, že sú povinní podať do 31.01.2013 v zmysle zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad, separovaný odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Priznanie k daní z nehnuteľnosti. celý text

ostatné | 1. 1. 2013 | Autor:

Žiadosť o zníženie poplatku za TKO

Príloha č. 1

k VZN č. 1 /2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Detvianska Huta celý text

ostatné | 1. 1. 2013 | Autor:

Harmonogram vývozu TKO na rok 2013

Harmonogram vývozu TKO a separovaného zberu v obci

Detvianska Huta na rok 2013 celý text

ostatné | 17. 12. 2012 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom,

ktorí sa nezdržiavajú počas celého kalendárneho roka v mieste svojho trvalého pobytu, že si môžu do konca januára 2013 podať žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad. Vzor žiadosti tvorí prílohu

VZN č. 1/2012 o podmienkach určovania a vyberania daní a miestnych poplatkov na území

Obce Detvianska Huta celý text

ostatné | 3. 12. 2012 | Autor:

Legalizácia stavieb

Obec na základe uznesenia OZ z 23.04.2012 doporučuje občanom zlegalizovať stavby s pevným základom, ktoré sú vybudované bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia drobnej stavby.
Bližšie informácie Vám podajú na Spoločnom stavebnom úrade v Hriňovej. celý text

ostatné | 23. 4. 2012 | Autor:

Investícia do vašej budúcnosti

Investícia do vašej budúcnosti celý text

ostatné | 2. 4. 2012 | Autor:

Dodatok č. 1 k zmluve č. Z2214012044601

Dodatok č. 1 k zmluve č. Z2214012044601 celý text

ostatné | 15. 2. 2012 | Autor:

Dodatok č. 1 k komisionárskej zmluve č. SD01-12-2010

Dodatok č. 1 k komisionárskej zmluve č. SD01-12-2010 celý text

ostatné | 16. 11. 2011 | Autor:
prvá
z 3
posledná