Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zastupiteľstvo

Poslanci  obecného zastupiteľstva :

Ján Hronček
Pavel Kortiš
Vladimír Kret
Mgr. Juraj Kubiš
Ján Plavucha
Jozef Slovák
Ing. Peter Šulek

Ing. Ivan Sivok,   hlavný kontrolór obce

 

Rozdelenie úsekov jednotlivých poslancov

1.   Ján Hronček              - Komárno, Ľuľovka, Brnovka,                                                        

2.   Pavel Kortiš              -  Bratkovica,   Žabica, Horný koniec

3.   Ing. Peter Šulek       -  bytovka, stred obce

4.   Mgr. Juraj Kubiš       -  Vrchdobroč

5.   Jozef Slovák              -  Kršiakovci,  Šulekovci

6.   Ján Plavucha             -  Chmeľ, Plavuchovci,  Štoliansko

7.  Vladimír Kret             -  Komárňanská  ulica 

    

 

Komisie:

1. komisia podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

-  predseda komisie: Pavel Kortiš

- členovia komisie: poslanci OZ - Ján Hronček, Vladimír Kret, Mgr. Juraj Kubiš , 

                                                           Ján Plavucha, Jozef Slováka,   Ing. Peter Šulek