Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.07.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

5/2021

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

Obec Detvianska Huta

Ing. Milena Korcová

06.07.2021

Dohoda č. 1

1

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Detvianska Huta

23.06.2021

Zmluva č. 1038/2021ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021

1038/2021/ODDDO

800,00 EUR osemsto

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Detvianska Huta

15.06.2021

Zmluva č. 874/2021ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021

875/2021

600,00 EUR šesťsto

Obec Detvianska Huta

Banskobystrický samosprávny kraj

15.06.2021

Zmluva č. 874/2021ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021

874/2021

600,00 EUR šesťsto

Obec Detvianska Huta

Banskobystrický samosprávny kraj

15.06.2021

Zmluva o dielo

3/2021

12 240,00 EUR dvanásťtisícdvestoštyridsať -----------------

Obec Detvianska Huta

ENERGY SYSTEMS GROUP s.ro.

17.05.2021

Zmluva č. 1421 370 o poskytnutí dorácie z prostriedkov DPO SR

1421 370

1 400,00 EUR jedentisícštyristo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Detvianska Huta

11.05.2021

Zámenná zmluva - Kamenský

4/2021

123,00 EUR jedenstodvadsaťtri

Anton Kamenský

Obec Detvianska Huta

04.02.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

2/2021

990,00 EUR deväťstodeväťdesiat

Obec Detvianska Huta

PROROZVOJ, s.r.o.

29.01.2021

Dodatok č. 1

1/2021

neuvedené

Obec Detvianska Huta

RC & T Detva, s..ro.

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2021

neuvedené

Obec Detvianska Huta

RC & T Detva, s..ro.

20.01.2021

Dodatok č. 3

B-6/2010

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Technické služby, Detva s.r.o.

15.12.2020

Zmluva o poskytnutí NFP

Z311071ABN9

14 250,00 EUR štrnásťtisícdvesto

Ministrestvo dopravy a výstavby SR

Obec Detvianska Huta

15.12.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

18 675,00 EUR osemnásťtisícšesťstosedemdesiatpäť

Anna Nociarová

Obec Detvianska Huta

07.12.2020

Darovacia zmluva

16/2020

500,00 EUR päťsto----------

Obec Detvianska Huta

Kotlebovci zachraňujú a pomáhajú

30.11.2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

1757 2020 D

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Detvianska Huta

30.11.2020

Zmluva o termínovanom úvere

1371/2020/UZ

18 000,00 EUR osemnásťtisíc eur

Obec Detvianska Huta

Všeobecná úverová banka, a.s.

30.11.2020

Dodatok č. 3

3/2020

0,00 EUR --

Obec Detvianska Huta

Technické služby, Detva s.r.o.

20.11.2020

Dohoda 20/33/01047

Dohoda 20/33/01047

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

16.11.2020

Zmluva o spolupráci

30/11/2020

400,00 EUR štyristo

Obec Detvianska Huta

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.

11.11.2020

Zmluva o poskytnutí služieb č. 332020PM

33/2020/PM

4 800,00 EUR štyritisícosemsto eur s DPH

Obec Detvianska Huta

INSUCCOR s.ro.

03.11.2020

Dohoda 20/33/01047

Dohoda 20/33/012/47

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

27.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

13/2020

15 030,00 EUR Pätnásťtisíctridsať

Ministerstvo financií SR

Obec Detvianska Huta

27.10.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET 4

12/2020

--

Galileo

Obec Detvianska Huta

27.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

11/2020

--

Galileo

Obec Detvianska Huta

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: