Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.10.2021

Zmluva o dielo

11/2021

5 299,79 EUR päťtisícdvestodeväťdesiatdeväťeur 79/100

Záhradné centrum Vígľaš

Obec Detvianska Huta

28.09.2021

Dodatok č. 2

2

neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Detvianska Huta

16.09.2021

Zámenná zmluva

10/2021

neuvedené

Vladimír Václavik

Obec Detvianska Huta

16.09.2021

Kupna zmluva

9/2021

1 929,00 EUR jedentisícdeväťstodvadsať deväť

Juraj Vranec

Obec Detvianska Huta

16.09.2021

Kúpna zmluva

8/2021

4 000,00 EUR štyritisíceuro

Vladimír Václavik

Obec Detvianska Huta

10.09.2021

Dodatok č. 1

------------

neuvedené

Renovia, s.r.o.

Obec Detvianska Huta

06.08.2021

Dodatok č. 1

1

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Detvianska Huta

10.03.2021

Zmluva o poskytnutí NFP

KZP PO4 SC-441 2019 53 APL3

150 412,80 EUR pätnásťtisícštyristodvanásť 80/100

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Detvianska Huta

25.08.2021

Kúpna zmluva

7/2021

4 000,00 EUR štyritisíceuro

Vladimír Václavik

Obec Detvianska Huta

26.08.2021

Zmluva o dodaní tovarov

6/2021

14 988,00 EUR štrnásťtisícdeväťstoosemdesiatosem

NetSpace, sr.ro.

Obec Detvianska Huta

09.08.2021

Dohoda o ukončení zmluvy

1/2021

neuvedené

NetSpace, sr.ro.

Obec Detvianska Huta

16.07.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

5/2021

1 200,00 EUR jedentisícdvesto

Obec Detvianska Huta

Ing. Milena Korcová

06.07.2021

Dohoda č. 1

1

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Detvianska Huta

23.06.2021

Zmluva č. 1038/2021ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021

1038/2021/ODDDO

800,00 EUR osemsto

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Detvianska Huta

15.06.2021

Zmluva č. 874/2021ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021

875/2021

600,00 EUR šesťsto

Obec Detvianska Huta

Banskobystrický samosprávny kraj

15.06.2021

Zmluva č. 874/2021ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021

874/2021

600,00 EUR šesťsto

Obec Detvianska Huta

Banskobystrický samosprávny kraj

15.06.2021

Zmluva o dielo

3/2021

12 240,00 EUR dvanásťtisícdvestoštyridsať -----------------

Obec Detvianska Huta

ENERGY SYSTEMS GROUP s.ro.

17.05.2021

Zmluva č. 1421 370 o poskytnutí dorácie z prostriedkov DPO SR

1421 370

1 400,00 EUR jedentisícštyristo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Detvianska Huta

11.05.2021

Zámenná zmluva - Kamenský

4/2021

123,00 EUR jedenstodvadsaťtri

Anton Kamenský

Obec Detvianska Huta

04.02.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

2/2021

990,00 EUR deväťstodeväťdesiat

Obec Detvianska Huta

PROROZVOJ, s.r.o.

29.01.2021

Dodatok č. 1

1/2021

neuvedené

Obec Detvianska Huta

RC & T Detva, s..ro.

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2021

neuvedené

Obec Detvianska Huta

RC & T Detva, s..ro.

20.01.2021

Dodatok č. 3

B-6/2010

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Technické služby, Detva s.r.o.

15.12.2020

Zmluva o poskytnutí NFP

Z311071ABN9

14 250,00 EUR štrnásťtisícdvesto

Ministrestvo dopravy a výstavby SR

Obec Detvianska Huta

15.12.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

18 675,00 EUR osemnásťtisícšesťstosedemdesiatpäť

Anna Nociarová

Obec Detvianska Huta

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: