Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.02.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

2/2021

990,00 EUR deväťstodeväťdesiat

Obec Detvianska Huta

PROROZVOJ, s.r.o.

29.01.2021

Dodatok č. 1

1/2021

neuvedené

Obec Detvianska Huta

RC & T Detva, s..ro.

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2021

neuvedené

Obec Detvianska Huta

RC & T Detva, s..ro.

20.01.2021

Dodatok č. 3

B-6/2010

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Technické služby, Detva s.r.o.

15.12.2020

Zmluva o poskytnutí NFP

Z311071ABN9

14 250,00 EUR štrnásťtisícdvesto

Ministrestvo dopravy a výstavby SR

Obec Detvianska Huta

15.12.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

18 675,00 EUR osemnásťtisícšesťstosedemdesiatpäť

Anna Nociarová

Obec Detvianska Huta

07.12.2020

Darovacia zmluva

16/2020

500,00 EUR päťsto----------

Obec Detvianska Huta

Kotlebovci zachraňujú a pomáhajú

30.11.2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

1757 2020 D

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Detvianska Huta

30.11.2020

Zmluva o termínovanom úvere

1371/2020/UZ

18 000,00 EUR osemnásťtisíc eur

Obec Detvianska Huta

Všeobecná úverová banka, a.s.

30.11.2020

Dodatok č. 3

3/2020

0,00 EUR --

Obec Detvianska Huta

Technické služby, Detva s.r.o.

20.11.2020

Dohoda 20/33/01047

Dohoda 20/33/01047

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

16.11.2020

Zmluva o spolupráci

30/11/2020

400,00 EUR štyristo

Obec Detvianska Huta

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.

11.11.2020

Zmluva o poskytnutí služieb č. 332020PM

33/2020/PM

4 800,00 EUR štyritisícosemsto eur s DPH

Obec Detvianska Huta

INSUCCOR s.ro.

03.11.2020

Dohoda 20/33/01047

Dohoda 20/33/012/47

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

27.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

13/2020

15 030,00 EUR Pätnásťtisíctridsať

Ministerstvo financií SR

Obec Detvianska Huta

27.10.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET 4

12/2020

--

Galileo

Obec Detvianska Huta

27.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

11/2020

--

Galileo

Obec Detvianska Huta

27.10.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

10/2020

------

Galileo

Obec Detvianska Huta

08.09.2020

Zmluva o dodaní tovarov

15/2020

14 988,00 EUR štrnásťtisícdeväťstoosemdesiatosem

NetSpace, sr.ro.

Obec Detvianska Huta

03.09.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č. 2

-----

Obec Detvianska Huta

Enviropol s.r.o., organizačná zložka

27.07.2020

Dohoda o spolupráci

14/2020

--

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie

Obec Detvianska Huta

30.04.2020

Zmluva o dielo

9/2020

1 000,00 EUR tisíc eur

Obec Detvianska Huta

Advice & Solution, s.r.o.

02.03.2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 235

235/2020

Neuvedené

Obec Detvianska Huta

Všeobecná úverová banka, a.s.

02.03.2020

Zmluva o termínovanom úvere

181/2020

96 216,00 EUR

Obec Detvianska Huta

Všeobecná úverová banka, a.s.

31.01.2020

Kúpna zmluva

0/2020

0,01 EUR jeden cent

Obec Detvianska Huta

Štefan Blažek

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: