Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

interiér kultúrneho domu (po)

Dátum a čas

Dnes je streda, 28.10.2020, 11:47:17

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

13/2020

15 030,00 EUR Pätnásťtisíctridsať

Ministerstvo financií SR

Obec Detvianska Huta

27.10.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET 4

12/2020

--

Galileo

Obec Detvianska Huta

27.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

11/2020

--

Galileo

Obec Detvianska Huta

27.10.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

10/2020

------

Galileo

Obec Detvianska Huta

03.09.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č. 2

-----

Obec Detvianska Huta

Enviropol s.r.o., organizačná zložka

30.04.2020

Zmluva o dielo

9/2020

1 000,00 EUR tisíc eur

Obec Detvianska Huta

Advice & Solution, s.r.o.

02.03.2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 235

235/2020

Neuvedené

Obec Detvianska Huta

Všeobecná úverová banka, a.s.

02.03.2020

Zmluva o termínovanom úvere

181/2020

96 216,00 EUR

Obec Detvianska Huta

Všeobecná úverová banka, a.s.

31.01.2020

Kúpna zmluva

0/2020

0,01 EUR jeden cent

Obec Detvianska Huta

Štefan Blažek

17.01.2020

Kúpna zmluva

8/2020

8 560,80 EUR osemtisícpäťstošesťdesiat--------80/100

Obec Detvianska Huta

AGRA, s.r.o.

17.01.2020

Kúpna zmluva

7/2020

9 343,20 EUR deväťtisíctristoštyridsaťtri----20/100

Obec Detvianska Huta

AGRA, s.r.o.

17.01.2020

Kúpna zmluva

6/2020

17 316,00 EUR sedemnásťtisíctristošestnásť----

Obec Detvianska Huta

AGRA, s.r.o.

17.01.2020

Kúpna zmluva

5/2020

17 534,40 EUR sedemnásťtisícpäťstotridsaťštyri----40/100

Obec Detvianska Huta

AGRA, s.r.o.

17.01.2020

Kúpna zmluva

4/2020

6 489,60 EUR šesťtisícštyristoosemdesiatdeväť-60/100

Obec Detvianska Huta

AGRA, s.r.o.

17.01.2020

Kúpna zmluva

3/2020

6 903,60 EUR šesťtisícdeväťstotri------60/100

Obec Detvianska Huta

AGRA, s.r.o.

17.01.2020

Kúpna zmluva

2/2020

17 280,00 EUR sedemnásťtisícdvestoosemdesiat---

Obec Detvianska Huta

AGRA, s.r.o.

17.01.2020

Kúpna zmluva

1/2020

12 788,40 EUR dvanásťtisícsedemstoosemdesiatosem----40/100

Obec Detvianska Huta

AGRA, s.r.o.

03.12.2019

Dodatok

Dodatok č. 1

---

Obec Detvianska Huta

Pôdohospodárska platobná agentúra

18.10.2019

Zmluva o dielo

24/2019

34 240,63 EUR tridsaťštyritisícdvestoštyridsaťeur šesťdesiattri centovv

Renovia, s.r.o.

Obec Detvianska Huta

18.10.2019

Zmluva o dielo

4/2019

38 598,12 EUR tridsaťosemtisícpäťstodeväťdesiatosem eur dvanásť centov

Evald Takáč - E&T

Obec Detvianska Huta

05.09.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

074BB220247

96 216,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Detvianska Huta

05.09.2019

Dohoda o poskytnutí príspevku

Dohodač. 01/2019/18

20 000,00 EUR dvadsaťtisíc

Lesy SR

Obec Detvianska Huta

03.09.2019

ZMLUVA O DIELO

190809

450,00 EUR štyristopäťdesiat-----------------

Ing. Martina Babicivá PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

Obec Detvianska Huta

24.07.2019

Zmluva o spolupráci

3/2019

400,00 EUR štyristo

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.

Obec Detvianska Huta

02.07.2019

Náučný chodník

5/2019

5 259,96 EUR päťtisícdvestopäťdesiatdeväť, 96/100

Obec Detvianska Huta

Ing. Ján Ľupták JEDNA STOPA

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: