Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

9

Dátum a čas

Dnes je streda, 27.10.2021, 8:06:22

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zo stretnutia o energetickej autonómii regiónu Poľana

Typ: ostatné
TLAČOVÁ SPRÁVA

Zo stretnutia o energetickej autonómii regiónu Poľana

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Ponická Huta, 15.8.2014 Priatelia Zeme-CEPA vo štvrtok 14. augusta 2014 v kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke privítali predstaviteľov samospráv regiónu Poľana na stretnutí o rozvoji energetickej sebestačnosti regiónu. Uzavreli tým ďalšiu dvojročnú kapitolu svojich aktivít v regióne. Na stretnutí predstavili aj nový on-line program na komunálne energetické plánovanie. Tento program umožní samosprávam vo vlastnej réžii archivovať, spracovávať a aktualizovať všetky dôležité energetické údaje, počítať potenciál úspor tepla a elektriny, sledovať vývoj lokálnej energetiky a podľa toho pružne upravovať vlastné energetické zámery.

Stretnutie odštartoval Juraj Mesík, ktorý upozornil na akútnu potrebu správnej a razantnej adaptácie vidieckych samospráv na prehĺbujúcu sa ekonomickú, energetickú a klimatickú krízu. Zdôraznil, že rastúcu globálnu nestabilitu nemožno preklenúť bez vysokej miery lokálnej energetickej autonómie, a tú nemožno dosiahnuť živelne.

Juraj Zamkovský, ktorý vedie program inteligentnej energetiky na Poľane, potom predstavili samosprávam koncept inteligentnej energetiky. Je založený na zvyšovaní energetickej sebestačnosti obcí, miest a regiónov, miestnej kontrole energetiky a citlivej regulácii využívania lokálnych prírodných a energetických zdrojov. Zdôraznili význam energetických priorít v poradí: úspory (znižovanie konečnej spotreby energie) - zvyšovanie efektivity - využívanie obnoviteľných nefosílnych zdrojov.

Riaditeľka legislatívneho odboru Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Kvetoslava Šoltésová upozornila na význam presných a aktuálnych informácií o spotrebe tepla, elektriny a palív na úrovni obcí. Naznačila trend sprísňovania legislatívy upravujúcej hospodárenie s energiou, zvyšovanie náročnosti energetických kritérií podmieňujúcich prístup samospráv k podpore projektov z verejných fondov a oboznámila účastníkov s aktuálnym stavom prípravy Operačného programu životné prostredie financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorý bude jedným z hlavných nástrojov podpory energetických projektov do roku 2020.

Na jej prednášku nadviazal Roman Havlíček zo Zelenej koalície mimovládnych organizácií, ktorý prítomných účastníkov informoval o očakávaných formách podpory projektov aj prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a Programu rozvoja vidieka.

 

Juraj Zamkovský samosprávam predstavil dosiahnuté výsledky Priateľov Zeme-CEPA v oblasti energetického plánovania, tvorby kapacít pre rozvoj koordinovanej regionálnej inteligentnej energetiky, energetického poradenstva, vzdelávania a osvety. Vo všetkých oblastiach konkretizoval ponuku k spolupráci so samosprávami v ďalších rokoch. Informoval aj o spôsobe využitia energetických údajov, ktoré jeho spolupracovníci zhromažďovali v uplynulých mesiacoch počas rozsiahleho terénneho prieskumu v regióne Poľana.

Dobomil Galvánek a Pavol Polák predstavili zaujímavé výsledky štúdie zameranej na kvantifikáciu biomasy na udržateľné energetické využitie v katastri Poník a návrh na citlivé využívanie tzv. bielych plôch (pôvodne lúk a pasienkov, ktoré sú dnes často zarastené náletovými drevinami). Peter Baláž potom predstavil závery ďalšej štúdie pripravenej osobitne pre Poniky - stratégie dlhodobej adaptácie lesných porastov na zmenu klímy. Na základe súčasného stavu lesov a predpokladaného klimatického scenára boli lesy v katastri Poník kategorizované do troch stupňov ohrozenosti (pričom v treťom - najvyššom - stupni ohrozenosti sa nachádza najväčšia časť lesov). Podľa stupňa ohrozenosti bol vypracovaný návrh adaptačných opatrení pre jednotlivé lesné porasty. Obe štúdie sú pilotné a sú k voľne dispozícii.

Na stretnutí sa zúčastnilo vyše 50 zástupcov samospráv, absolventov vzdelávacieho cyklu o inteligentnej energetike, spolupracovníkov a zástupcov partnerských organizácií Priateľov Zeme.

Fotodokumentácia zo stretnutia a prezentácie na stiahnutie vo formáte pdf sú k dispozícii na webstránkach http://www.priateliazeme.sk/cepa

 

Kontakt: Juraj Zamkovský, tel.: 0908 902 257, e-mail: zamkovsky[zavináč]priateliazeme.sk


Vytvorené: 1. 1. 2015
Posledná aktualizácia: 1. 1. 2015 00:00
Autor: