Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute zo dňa 28.06.2012

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

A. ) schvaľuje:

K bodu č. 1 Otvorenie

- uznesenie č. 25 /OZ/ 2012

- otvorenie a program rokovania

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

- určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia – Ing. Milan Pekár

- Rastislav Gibala

K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení

- uznesenie č. 26/OZ/ 2012

- prijaté uznesenia sú splnené, respektíve sa priebežne plnia

K bodu č. 4 Záverečný účet obce a správa o hospodárení

- uznesenie č. 27/OZ/ 2012


Celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad

Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2001vo výške 1.435,14 € takto:
 

- do rezervného fondu sa pridelí 100 % 1.435,14 €


Tvorbu rezervného fondu:


 

Tvorba:

a) počiatočný stav 1.419,94 €

b) tvorba 1.435,14 €

c) konečný stav 2.855,08 €

K bodu č. 5 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2009

- uznesenie č. 29/OZ/ 2012

- Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2009 podľa predloženého návrhu

K bodu č. 6 Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2008

- uznesenie č. 30/OZ/ 2012

- Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2008 podľa predloženého návrhu

K bodu č. 7 Úver na projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev Detvianska Huta“

- uznesenie č. 31/OZ/ 2012

- úver do výšky 58.000,- € na projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev Detvianska Huta“ , „Komplexné riešenie OH v obci Detvianska Huta“ a projekt Leader

- zmena osadenie parčíka

- uznesenie č. 32/OZ/ 2012

- zmenu osadenie parčíka na pozemok vo vlastníctve obce

K bodu č. 8 Rôzne - škola Vrchdobroč – sociálne byty, vecné bremeno

- uznesenie č. 34/OZ/ 2012

- zriadenie vecného bremena na pozemky pod budovou bývalej školy na Vrchdobroči podľa vypracovaného GP z dôvodu využívania budovy na núdzové bývanie, resp. sociálneho bytu

B. ) berie na vedomie:

K bodu č. 4

- uznesenie č. 28/OZ/ 2012

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010

K bodu č. 7 Úver na projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev Detvianska Huta“

- uznesenie č. 33/OZ/ 2012

- posúdenie návratného zdroja kontrolórom obce

K bodu č. 8

- cesta k rodinnému domu

- uznesenie č. 35/OZ/ 2012

- žiadosť a doporučuje prejednať na nasledujúcom OZ

K bodu č. 9 Diskusia

- uznesenie č. 36 /OZ/ 2012

- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2011

- uznesenie č. 37/OZ/ 2012

- žiadosť Rady ZŠ Detvianska Huta

C. ) doporučuje:

K bodu č. 9 Diskusia

- uznesenie č. 38 /OZ/ 2012

- starostke obce zvolať mimoriadne zastupiteľstvo po stretnutí s prednostkou Krajského školského úradu

 

Ing. Milan Pekár, v.r. Rastislav Gibala, v.r.

 

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Dátum zvesenia: 15. 7. 2012

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C