Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je streda, 27.10.2021, 9:00:40

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Podpora sociálnej inklúzie v Detvianskej Hute

Typ: ostatné
Podpora sociálnej inklúzie v Detvianskej Hute

Podpora sociálnej inklúzie v Detvianskej Hute

 

 

 

Obec Detvianska Huta ako príjimateľ pomoci na základe predloženej a schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok začína od marca 2010 realizovať projekt zameraný na podporu sociálneho začlenenia znevýhodnených skupín obyvateľstva do ekonomického a spoločenského života. Projekt ,,Podpora sociálnej inklúzie v Detvianskej Hute“ je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk) v rámci operačného programu - Zamestnanosť a sociálna inklúzia, pričom výška nenávratného finančného príspevku je 69 141,00 eur a spoluúčasť obce je 5 % čo činí 3639 eur.

 

 

 

 

Riadiacim orgánom pre operačný program je Ministerstvo práce , sociálnych vecí a rodiny SR a sprostredkovateľským orgánom je Fond sociálneho rozvoja (www.fsr.gov.sk). Projekt sa bude realizovať v rozpätí od apríla 2010 do júna 2011 v Obci Detvianska Huta. Cieľom projektu je riešiť problém nezamestnanosti v obci, pomôcť obyvateľom zo sociálne znevýhodnených skupín, dlhodobo nezamestnaným a s ich nedostatočnou flexibilitou reagovať na meniace sa ponuky na trhu práce. Hlavnou aktivitou je – Program vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce. Pričom podaktivita č. 1 je - Výučba remeselných činností - ( 1.1- tkanie a vyšívanie, 1.2 - pletenie košíkov, 1.3 – výroba drevených výrobkov) a podaktivita č. 2 - Nácvik počítačových a základných sociálnych zručností.

 

Jana Hrončeková

starostka obce

logologo


Vytvorené: 1. 3. 2010
Posledná aktualizácia: 1. 3. 2010 00:00
Autor: