Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

Objednávka 18/2014

Objednávám tlačivá poštovných poukazov na účet

0,00 EUR

Slovenská pošte, a.s.

Obec Detvianska Huta

Objednávka16/2014

Objednávka tiráž 20 kusov

0,00 EUR

Forza Slovakia, s.r.o.

Obec Detvianska Huta

30. 5. 2014

Objednávka 15/2014

Objednávka zariadenia na minim PETfliaš

167,52 EUR

Verdeo s.r.o.

Obec Detvianska Huta

30. 5. 2014

Objednávka 14/2014

Objednávka služby

420,00 EUR

Priatelia Zeme - CEPA

Obec Detvianska Huta

30. 5. 2014

Objednávka 13/2014

Objednávka tovaru

1 389,00 EUR

Daxnerová s.r.o.

Obec Detvianska Huta

30. 5. 2014

Objednávka12/2014

Objednávka brožur

1 085,00 EUR

PaB, s.r.o.

Obec Detvianska Huta

7. 5. 2014

Objednávka 11/2014

jedálný kupón

3 000,00 EUR

Chéque

Obec Detvianska Huta

24. 4. 2014

Objedávka 10/2014

Projektová dokumentace

0,00 EUR

Elena Nótová, Elman

Obec Detvianska Huta

14. 4. 2014

Objednávka 9/2014

Objednávka projektové dokumentace

0,00 EUR

Elena Nótová, Elman

Obec Detvianska Huta

14. 4. 2014

Objedvávka 8/2014

Objednávka

72 300,00 EUR

Ekoplast Slovakia

Obec Detvianska Huta

14. 4. 2014

Objednávka 7/2014

Objednávka

24 708,00 EUR

X Consult s.r.o.

Obec Detvianska Huta

11. 4. 2014

Objednávka 6/2014

Vypracovanie projektové dokumentacie

0,00 EUR

Elena Nótová, Elman

Obec Detvianska Huta

11. 4. 2014

Objednávka 5/2014

Montáž elektrickej přípojky

0,00 EUR

PS Elektro s.r.o.

Obec Detvianska Huta

1. 4. 2014

Objednávka 4/2014

Objednávka

187 848,00 EUR

Kom Agrartechnik s.r.o.

Obec Detvianska Huta

6. 3. 2014

Objednávka 3/2014

Rozvoz štrku na miestne komunikácie

0,00 EUR

Zemprad s.r.o.

Obec Detvianska Huta

29. 1. 2014

Objednávka 2/2014

Objednávka

338,40 EUR

Identifikační systémy s.r.o.

Obec Detvianska Huta

2. 1. 2014

Objedávka 1/2014

Posyp mistnych komunikácii

0,00 EUR

Regionálna správa ciest

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 1/2015

jedálny kupón

3 300,00 EUR

Chéque

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 2/2015

Ing. Daniela Cibulová Auditorstvo a ekonomické poradenstvo

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 3/2015

jedálny lístok

2 640,00 EUR

Chéque

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 4/2015

kalendár 2016

neuvedené

Forza Slovakia, s.r.o.

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 5/2015

asfaltová frezovanka

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 6/2015

doprava frezovanky

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 7/2015

vypracovanie svetlotechnickej štúdie

2 200,00 EUR

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 8/2015

preprava členov FS Detva

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 9/2015

projektová dokumentácia kotolne pri ZŠ

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 10/2015

vypracovanie svetlotechnickej štúdie

2 200,00 EUR

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 11/2015

zber a zneškodnenie komunálneho odpadu

neuvedené

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 12/2015

daňové tlačivá

30,62 EUR

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 13/2015

zber a zneškodnenie komunálneho odpadu

neuvedené

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 14/2015

svetlotechnická štúdia

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 15/2015

svetlotechnické meranie

3 757,20 EUR

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 15/2015/VS

stavebný dozor stavby

1 188,00 EUR

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 1/2016

vyhodnotenie projektovej dokumentácie

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 2/2016

stavebný dozor

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 3/2016

jedálny kupón

3 300,00 EUR

Chéque

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 4/2016

pohľadnice 500 ks

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 5/2016

Aero foto

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 6/2016

projektová dokumentácia

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 7/2016

technická správa k projektu

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 8/2016

kamenivo s dopravou

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 9/2016

zabuľka 30*20 cm

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 10/2016

hranol, šalovacia doska, doska 1. trieda

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 11/2016

strunky do krovinorezu

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 12/2016

štrkodrva a frezovanka

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 13/2016

ihličnaté rezivo

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 14/2016

brikety

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 15/2016

ihličnaté rezivo

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 16/2016

jedálny kupón

3 300,00 EUR

Chéque

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 17/2016

spracovanie 1. NMS a projektu

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 18/2016

vchodové dvere školská jedáleň

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 19/2016

kalendár 2017

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 20/2016

zber a zneškodnenie komunálneho odpadu

neuvedené

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 21/2016

formuláre a matrične doklady

13,20 EUR

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 22/2016

2 fúry štrku

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 1/2017

jedálny kupón

4 950,00 EUR

Chéque

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 2/2017

hydrologický posudok

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 3/2017

spracovanie NMS

250,00 EUR

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 4/2017

nákladka a prevoz materiálu

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 5/2017

tlačiva poštových poukazov na účet

neuvedené

Slovenská pošte, a.s.

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 6/2017

oprava križovatky

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 7/2017

NMS č.2

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 8/2017

zameranie povrchu pitnej vody

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 9/2017

zber a zneškodnenie komunálneho odpadu

neuvedené

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 10/2017

pohrebné služby

137,00 EUR

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 11/2017

kremácia pozostatkov

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 12/2017

revízia bleskozvodov, elektrických rozvodov a spotrebičov

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 13/2017

NMS

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 14/2017

jedálny kupón

3 332,00 EUR

Chéque

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 15/2017

kalendár 2018

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 16/2017

tlačiva k dani z nehnuteľnosti ...

neuvedené

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 17/2017

darčekový kupón

1 250,00 EUR

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

4. 5. 2018

Objednávka 18/2017

šálky ku dňu matiek

663,00 EUR

Obec Detvianska Huta

Obec Detvianska Huta

1. 10. 2021

2021018

Koordinácia procesu VO

450,00 EUR štyristopäťdesiateuro

SK PROFI, s.r.o.

Obec Detvianska Huta

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Samospráva

Sviatok

Meniny má Gertrúda, Gerda

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 19. 5. 2024
mierny dážď 18 °C 9 °C
pondelok 20. 5. slabý dážď 21/11 °C
utorok 21. 5. mierny dážď 22/11 °C
streda 22. 5. slabý dážď 16/14 °C