Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Prevádzkový poriadok multifunkčního ihriska v obci Detvianska Huta

Prevádzkový poriadok multifunkčního ihriska v obci Detvianska Huta

Prevádzkový poriadok

multifunkčného ihriska v obci Detvianska Huta

 

 

 

Multifunkčné ihrisko ( ďalej len ihrisko ) je určený na športové aktivity a športové podujatia obyvateľov obce Detvianska Huta ale aj jej návštevníkom. Ihrisko je vybavené osvetlením hracej plochy na jeho využívanie aj vo večerných hodinách.

 

Obec Detvianska Huta stanovuje tento prevádzkový poriadok :

 

SPRÁVCA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

 

Správcovia areálu :

 

 

Práva a povinnosti správcu areálu :

- zodpovedá za dodržiavanie poriadku na ihrisku a v jeho bezprostrednom okolí

- má povinnosť otvoriť ihrisko užívateľom

- má povinnosť uzavrieť ihrisko po skončení jeho využívania

- má právo v prípade úmyselného poškodzovania hracej plochy a priľahlej plochy vrátane oplotenia, ihrisko uzavrieť a poškodzovateľa vykázať z ihriska a nedovoliť mu ďalej ihrisko využívať

- má právo upozorniť užívateľov na nevhodné správanie

- má právo neumožniť vstup na ihrisko, ak užívateľ nemá primeranú športovú obuv a je vážne podozrenie na možné poškodenie hracej plochy

- má právo neumožniť vstup do areálu v kopačkách akéhokoľvek typu, v zablatenej a inak znečistenej obuvi

- má právo neumožniť vstup na kolieskových korčuliach a na bicykloch

- má právo neumožniť vstup, ak je viditeľné, že užívateľ je v podnapitom stave

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRAVIDLÁ

 

- každý užívateľ viacúčelového ihriska je povinný dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku a individuálne ústne pokyny správcu ihriska

- každý užívateľ viacúčelového ihriska je povinný dodržiavať zmluvné podmienky používania ihriska a časový harmonogram

- deti do 10 rokov musia byť na ihrisku sprevádzané zodpovednou dospelou osobou

- každý užívateľ ihriska je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy a všeobecne záväzné právne predpisy

- prevádzkovateľ a správca viacúčelového ihriska nezodpovedá za škodu vzniknutú osobe jej vlastným zavinením ani za straty osobných vecí

- pri využívaní ihriska má prednosť platiaci užívateľ

- využívanie ihriska jednou osobou alebo skupinou hráčov môže byť max. 2 hod. denne a 6 hod. týždenne

 

PREVÁDZKOVÁ DOBA VO VŠEŠPORTOVOM AREÁLI

Prevádzková doba : v letnom období

 

Deň

Od

Do

Od

Do

 

Pondelok

8:00 hod.

22:00 hod.

 

 

Utorok

8:00 hod.

22:00 hod.

 

 

Streda

8:00 hod.

22:00 hod.

 

 

Štvrtok

8:00 hod.

22.00 hod.

 

 

Piatok

8:00 hod.

24:00 hod.

 

 

Sobota

8:00 hod.

24:00 hod.

 

 

Nedeľa

13:00 hod.

22:00 hod.

 

 

 

 

 

POVINNOSTI UŽÍVATEĽA AREÁLU

 

- užívateľ je povinný udržiavať ihrisko a jeho hraciu plochu v poriadku a neznečisťovať plochu

- uživateľ je povinný po skončení užívania ihriska odovzdať ihrisko správcovi, ktorý skontroluje poriadok a funkčnosť ihriska

- užívateľ je povinný používať primeranú športovú obuv (zakazuje sa používať kopačky akéhokoľvek typu, tretry, topánky, zablatenú a inak znečistenú obuv)

- užívateľ má zakázané úmyselne poškodzovať ihrisko a jeho hraciu plochu

- užívateľ je povinný prispôsobiť svoje správanie, tak aby nevzniklo verejné pohoršenie obyvateľov, (zakazuje sa nadávať a vulgárne vyjadrovať)

- užívateľ má zakázané fajčiť v  priestore ihriska a zakladať oheň v jeho blízkosti

- užívateľ má zakázané podliezať futbalové bránky, preliezať cez mantinely

- užívateľ má zakázané vstupovať na ihrisko a odchádzať z neho mimo vyznačené vstupy

- užívateľ má zakázané konzumovať jedlá a nápoje v priestoroch ihriska

- užívateľ má zakázané znečisťovať ihrisko a jeho okolie odpadkami

- užívateľ má zakázané vodiť psov na ihrisko

 

POPLATKY ZA POUŽÍVANIE VŠEŠPORTOVÉHO AREÁLU

 

Obec Detvianska Huta stanovuje poplatky za využívanie ihriska :

 

a. Poplatok za využívanie ihriska – do 6 osôb vrátane 3,– €/hod

- nad 6 osôb 5,- €/ hod

b. Poplatok za využitie osvetlenia vo večerných hodinách 2,– €/hod.

c. Deti s trvalým bydliskom v obci vo veku do 15 rokov sú oslobodené od poplatku v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Hráči FK Detvianska Huta sú od poplatku oslobodení

d. Poplatok za využívanie viacúčelového ihriska bude uhrádzaný správcovi ihriska. Doklad o zaplatení poplatku bude užívateľovi vždy vystavený.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade úmyselného poškodenia areálu užívateľom nárokovať si náhradu spôsobenej škody v plnej výške.

 

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom

V Detvianskej Hute dňa

Jana Hrončeková

starostka obce

Zodpovedá:

Samospráva

Sviatok

Meniny má Cyprián, Damián, Kozmas, Damiána, Mirabela

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 9. 2022
mierny dážď 14 °C 7 °C
streda 28. 9. oblačno 14/6 °C
štvrtok 29. 9. mierny dážď 11/9 °C
piatok 30. 9. mierny dážď 15/11 °C