Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie zo zasadnutia OZ 30.09.2016

 

 

U Z N E S E N I E

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute zo dňa  30.09.2016

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  DETVIANSKEJ  HUTE:

 

  •  

 

K bodu č. 1 Otvorenie

                   -  uznesenie č.  105/OZ/2016

                   -  otvorenie  a program rokovania 

 

K bodu č. 2  Voľba návrhovej  komisie,  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                  - určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia  - Ing. Milan Pekár

                                                                                                                  - Pavel Kortiš  

 

K bodu č. 3.  Kontrola prijatých uznesení

                   -  uznesenie č.  106/OZ/2016

- prijaté uznesenia sú splnené, resp. sú v plnení 

 

K bodu č. 4.  Dodatok č. 1  k nájomnej zmluve č. 3/2009/P   

               -  uznesenie č. 107/OZ/2016

Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o nájme pozemkov č. 3/2009/P zo dňa 11.08.2009

 

K bodu č. 5.   Rozpočtové opatrenie

  • uznesenie č.108/OZ/2016
  • rozpočtové opatrenie podľa predloženého rozpisu

 

K bodu č.Žiadosti –  o odkúpenie pozemku

                   -  uznesenie č.  109/OZ/2016

-   predaj   pozemku nad ZŠ CKN parcela č. 486/18 o výmere 643m2 pod stavbu rod. domu na základe žiadosti Mgr.  Zuzany Uhrincovej a Daniela Trhana ev. č. 442/2016 zo dňa 7.7.2016.

Cenu pozemku podľa znaleckého posudku a predchádzajúceho uznesenia je 3,- € /m2  

 

                   -  uznesenie č.  111/OZ/2016

- žiadosť na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod ev. č. 434/2016 od Radoslava Mališa po vytýčení trasy

 

K bodu č. 8 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce  

  -  uznesenie č.  114/OZ/2016

- vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce na dňa 25.11.2016

 

K bodu č. 9 Rôzne

  -  uznesenie č.  115/OZ/2016

- spoluprácu v firmou NET Space na digitalizáciu obce a vytvorenie optickej siete

 

               -  uznesenie č.  116/OZ/2016

- návrh uznesenia  pre ZŠ s MŠ na rozúčtovanie nákladov (elektrina, kúrenie) nasledovne:

 A,/  prevádzkovanie v ŠJ-  Kar:  nájom 20,- eur/ 4 hodiny/

                                  Oslavy : nájom 30,- eur/6 hodín/, každá ďalšia hodina 10,- eur

                                     Mzdy zamestnanci za kar a oslavy: hodinová sadzba x počet hodín

                                   vo mzde : ako odmena

                                   Počet zamestnancov počas akcií :  do 100 osôb – 2 kuchárky

                                                                                    nad 100 osôb- 2 kuchárky + pomocná sila

                                     Réžia na jedno jedlo (oslava, kar): 2,- eura, normy  jedál pre dospelých

                                  Príjem za odpad : ZŠ odvedie polročne do pokladne  obce

                                         Požiadavky na materiálové zabezpečenie ŠJ: písomne zriaďovateľovi a riaditeľke ZŠ:   po odsúhlasení , možnosť nákupu.

B,/ Rozúčtovanie energii:  elektrika :       ZŠ:   30%       kúrenie:   50%

                                                                  ŠJ:    40%                    :   10%

                                                                  ŠKD: 5%                     :    10%

                                                                  MŠ:   5%                     :    10%

                                                                  ŠP:  20%                      :    20%

C,/ Zmena zúčtovacieho cyklu –s  SSE, z ročného na mesačný zúčtovací cyklus od 1.1.2017

D,/ nájom za telocvičňu :     pre ubytovaných v ŠP :  bez poplatku

                                              pre ostatných : ZŠ odvedie polročne do pokladne obce

 

 

K bodu č. 10.   Diskusia

                               -  uznesenie č.  118/OZ/2016

Príspevok v hodnote 10,- € na žiaka pre ZŠ s MŠ M. Kolibiara na mimoškolské programy 

 

 

       B.)  berie na vedomie:

 

K bodu č. 6. Žiadosti –  o odkúpenie pozemku

                               -  uznesenie č.  110/OZ/2016

- žiadosť Martina Plavuchu  o odkúpenie pozemku, ev. pod č. 759/2016

 

K bodu č. 7.   Sťažnosti

                               -  uznesenie č.  112/OZ/2016

 - sťažnosť ev. č. 647/2016 od Márií Málišovej a odporúča problém riešiť v občiansko– právnom konaní

               

                                -  uznesenie č.  113/OZ/2016

- sťažnosť ev. č. 417/2016 od Pavla Kurčíka

 

K bodu č. 10.   Diskusia

                               -  uznesenie č.  117/OZ/2016

Oznámenie riaditeľky ZŠ s MŠ M. Kolibiara v Detvianskej Hute o organizácií školského roka 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Ing. Milan Pekár, v.r.                              Pavel Kortiš, v.r.               

                           navrhovateľ uznesenia                           navrhovateľ uznesenia  

 

 

                                                            

                       

 

                                                                                      Jana Hrončeková

                                                                                       starostka obce

Dátum zvesenia: 31. 1. 2018

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C