Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie zo zasadnutia OZ 16.10.2015

 

  U Z N E S E N I E

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute zo dňa  16.10.2015

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  DETVIANSKEJ  HUTE:

K bodu č. 1 Otvorenie

                   -  uznesenie č.  54/OZ/ 2015

                   -  otvorenie  a program rokovania 

 

K bodu č. 2  Voľba návrhovej  komisie,  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                  - určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia  -  Ing.  Milan Pekár

                                                                                                                     - Pavel Šulek  

K bodu č. 3  Kontrola prijatých uznesení

                   -  uznesenie č.  55/OZ/ 2015

- prijaté uznesenia sa plnia priebežne

K bodu č 4.   Obecný vodovod – návrh riešenia

                   -  uznesenie č.  56/OZ/ 2015

- osadenie vodomerov na vetvy - Komárňanská ulica, Plavuchovci,  zistiť spotrebu na vetvách a porovnať

- vykonať mesačné odpisy spotreby vody na vodomeroch

- spoplatnenie pitnej vody na školskom vodojeme a vodojeme Horný koniec od 01.01.2016 na základe smerných čísel

 

K bodu č 6.   Žiadosti – oslobodenie od poplatku za TKO

                   -  uznesenie č.  58A/OZ/ 2015

 -  žiadosť o oslobodenie  Mária Kamenská, Štrba                

                                      -  Ing. Petra Štullera o  schválenie pozemku na IBV

                  -  uznesenie č.  59/OZ/ 2015

- nakoľko obec nemá územný plán nemá námietky previesť pozemok CKN parcelu

č. 480/8  z ornej pôdy  na stavebný,  pričom prípojky na siete (elektrina, voda, kanalizácia ) si musí zabezpečiť stavebník sám

  • o doplnenie a posunutie autobusového spoja

                 -  uznesenie č.  61/OZ/ 2015

- návrh na podanie žiadosti na SAD o doplnenie autobusových spojov a posunutie spoja podľa potreby

K bodu č 7.   Rozpočtové opatrenie

                   -  uznesenie č.  62/OZ/ 2015

- rozpočtové opatrenie č. 2 podľa predloženého návrhu

K bodu č 8.   Rekonštrukcia kotolne ZŠ s MŠ – spolufinancovanie

                   -  uznesenie č.  63/OZ/ 2015

- navrhuje stretnutie poslancov a vedenia ZŠ s p. Michálikom 17.10.2015 o 13:00 hod. pri ZŠ s MŠ pozrieť   stav strechy a prijať opatrenia na riešenie havarijnej situácie

- schvaľuje spolofinancovanie rekonštrukcie kotolne ZŠ s MŠ do výšky  35.000,-  Eur

 

 

K bodu č 9.   Projekt KZ Podpoľanie – kompostárne pre domácnosti

                    -  uznesenie č.  64/OZ/ 2015

- zámer obce zapojiť sa do pripravovaného projektu KZ Podpoľanie  z OP ŽP kompostárne pre domácnosti

K bodu č 10.   Rôzne  - predaj pozemku              

                      -  uznesenie č.  65/OZ/ 2015

zámer na odpredaj pozemku  C-KN parcela č. 486/17 ttp o výmere 640 m2 pre Magni, s.r.o., sídlo Obrancov mieru 15/B, 96212 Detva, IČO: 44774249, DIČ: 2022827917 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici  v odd. Sro, vo vložke číslo : 58553/B , zastúpená konateľom: MUDr. Ján Farkas, nar. 31.10.1977, r. č.   771031/8902, Perín-Chym, časť Chým 59, Košice okolie 04474,  štátny občan Slovenskej republiky

-s podmienkou, že  zaväzuje stavebníka začať výstavbu do 2 rokov od podpisu kúpno- predajnej  zmluvy a skolauduje stavbu do 3 rokov od začatia výstavby 

- trvalý pobyt v obci                            

B.)  zamieta:

K bodu č 6.   Žiadosti – oslobodenie od poplatku za TKO

                   -  uznesenie č.   58B/OZ/ 2015

 -  žiadosť Jána Longauera, Zvolen

                               -   Junior Game o umiestnenie  a prevádzkovanie stávkových hier    - vyjadrenie

                   -  uznesenie č. 60/OZ/ 2015

-  žiadosť o umiestnenie a prevádzkovanie stávkových hier  

C.)  berie na vedomie:

 

K bodu č 5.   Sťažnosti – T. Borík

                   -  uznesenie č.  57/OZ/ 2015

- sťažnosť bola riešená v spolupráci so stavebným úradom v Hriňovej

 

 

                              Ing. Milan Pekár                                                   Pavel Šulek

                           overovateľ zápisnice                                        overovateľ zápisnice  

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Jana Hrončeková

                                                                                       starostka obce

Dátum zvesenia: 1. 1. 2017

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C