Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie zo zasadnutia OZ 16.03.2016

 

U Z N E S E N I E

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute zo dňa  16.03.2016

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  DETVIANSKEJ  HUTE:

 

  •  

 

K bodu č. 1 Otvorenie

                   -  uznesenie č.  86/OZ/ 2016

                   -  otvorenie  a program rokovania 

 

K bodu č. 2  Voľba návrhovej  komisie,  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                  - určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia  -   Kortiš Pavel

                                                                                                           -  Kret Vladimír

 

K bodu č. 3.  Kontrola prijatých uznesení

                   -  uznesenie č.   87/OZ/ 2016

- prijaté uznesenia sú splnené, resp. sú v plnení 

 

K bodu č. 5.  Žiadosti – oslobodenie od poplatku za TKO

                   -  uznesenie č. 89/OZ/ 2016

- podľa predloženého zoznamu žiadosti o zníženie, resp. oslobodenie od poplatku za rok 2016

                     

K bodu č. 6.   Žiadosť -   FÚ o finančný príspevok  na opravu strechy kostola       

  • uznesenie č.91/OZ/ 2016
  • finančný príspevok v sume 1.000,- €

 

K bodu č. 8.   Diskusia – plat starostky

                   -  uznesenie č.  95/OZ/2016

- plat starostky s odmenou 20 % k vymeriavaciemu základu

 

                     -   plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

                   -  uznesenie č.  96/OZ/2016

Plán zasadnutí OZ v Detvianskej Hute na rok 2016 a to v termínoch : 17.06.2016,  23.09.2016, 

                                                                                                               09.12.2016

 

       B.)  berie na vedomie:

 

K bodu č. 4.  Podanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu budovy OcÚ

                   -  uznesenie č.  88/OZ/ 2016

- podanie žiadosti o finančný príspevok na rekonštrukciu budovy OcÚ

 

K bodu č. 7 Správa o kontrolnej činnosti

                   -   uznesenie č.  92/OZ/ 2016  

  • správu o kontrolnej činnosti za rok 2015predloženú Ing. Ivanom Sivokom

                

 

C.)  zamieta:

 

K bodu č. 5.  Žiadosti –   o odkúpenie časti parcely     

  •  

- OZ zamieta odpredaj požadovanej parcely

 

       D.)  odporúča:

 

K bodu č.  8.   Diskusia

                   -  uznesenie č.  93/OZ/2016

  • Odporúča starostke obce transformovať školu v prírode pod obec

 

K bodu č.  8.   Diskusia

                   -  uznesenie č. 94/OZ/2016

  • Zistiť majetkoprávne vyrovnanie za miestny vodovod

 

  • Odporúča starostke obce, zvolať občanov obce napojených na miestny vodovod, napojených prip. Bučákovi (chotár) + občanov Horného konca miestna časť Detvianskej Huty taktiež napojených na tamojší vodovod vo veci namontovania vodomerov, termín do 15.05.2016

 

 

 

                                Pavel Kortiš , v.r.                                               Vladimír Kret, v.r.

                           overovateľ zápisnice                                        overovateľ zápisnice  

 

                                                                                     

 

 

                                                                                      Jana Hrončeková

                                                                                       starostka obce

Dátum zvesenia: 1. 2. 2018

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C