Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie zo zasadnutia OZ 16.03.2015

  U Z N E S E N I E

z  mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute zo dňa  16.03.2015

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  DETVIANSKEJ  HUTE:

 

  •  

K bodu č. 1 Otvorenie

                   -  uznesenie č.  18/OZ/ 2015

                   -  otvorenie  a program rokovania 

 

K bodu č. 2  Voľba návrhovej  komisie,  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                  - určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia   -  Mgr. Juraj Kubiš

                                                                                                                     -   Pavel Šulek

 

K bodu č. 3  Prístupová cesta k rodinnému domu č. súp. 233

                  -  uznesenie č.        OZ/ 2015

 

- neprijalo sa žiadne uznesenie

 

K bodu č. 4  Rekonštrukcia kotolne ZŠ

                  -  uznesenie č.    19/OZ/ 2015

                 - predloženie ŽoNFP s názvom projektu:  Inštalácia nízkoemisného zdroja pre výrobu tepla v obci Detvianska Huta – rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ, kód výzvy: OPZP-PO3-14-4

- výšku celkových výdavkov na projekt : 734 016,68 EUR

- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt: 734 016,68 EUR

- výšku celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov: 36 700,83 EUR ( 5% z celkových oprávnených výdavkov)

- spôsob financovania projektu z vlastných zdrojov

 

K bodu č.   5 Diskusia   - zateplenie budovy ZŠ s výmenou okien

                  -  uznesenie č.   20 /OZ/ 2015

- prípravu a podanie žiadosti o NFP  na zateplenie a výmenu okien na  budove ZŠ s MŠ M. Kolibiara

 

K bodu č.   5 Diskusia   -   výmenou  strechy na budove OcÚ

                  -  uznesenie č.   21/OZ/ 2015

- prípravu a podanie žiadosti o NFP na výmenou  strechy na budove OcÚ

 

 

K bodu č.   5 Diskusia   -    cesta od parkoviska okolo COOP Jednoty ku ZŠ

                  -  uznesenie č.    22/OZ/ 2015

- prípravu a podanie žiadosti o NFP  na cestu od parkoviska okolo COOP Jednoty ku ZŠ

 

C. ) doporučuje :

 

K bodu č.      -  školský vodovod

                     -  uznesenie č.   23/OZ/ 2015

                   

  • starostke obce, aby zistila vlastníctvo a právny stav ohľadom školského vodovodu + počet odberných miest

 

 

                              

                            Mgr. Juraj Kubiš, v.r.                                           Pavel Šulek, v.r

                           overovateľ zápisnice                                        overovateľ zápisnice  

 

   

 

 

                                                                                    Jana Hrončeková

                                                                                       starostka obce

Dátum zvesenia: 1. 1. 2017

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ladislav, Ladislava, Samson, Sulamita

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 6. 2022
jasná obloha 30 °C 18 °C
utorok 28. 6. zamračené 30/18 °C
streda 29. 6. slabý dážď 33/18 °C
štvrtok 30. 6. slabý dážď 32/17 °C