Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie zo 16.09.2011

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

 

 

A. ) schvaľuje:

 

 

K bodu č. 1 Otvorenie

- uznesenie č. 43/OZ/ 2011

- otvorenie a program rokovania

 

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

- určuje overovateľov zápisnice – Vladimír Kret

- Juraj Kubiš

a navrhovateľov uznesenia – – Vladimír Kret

- Juraj Kubiš

 

K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení

- uznesenie č. 44/OZ/ 2011

- prijaté uznesenia sú splnené, respektíve sa priebežne plnia

 

K bodu č. 4 VZN č. 1 /2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka

školských zariadení so sídlom na území Obce Detvianska Huta

- uznesenie č. 45/OZ/ 2011

- VZN č. 1 /2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských

zariadení so sídlom na území Obce Detvianska Huta - s nasledovnými zmenami:

-školská jedáleň – 1,- € na vydané hlavné jedlo

- 0,10 € za každé vydané doplnkové jedlo

 

K bodu č. 5 Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2008

- uznesenie č. 46/OZ/ 2011

- Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2008 s nasledovnými zmenami:

§ 4 – na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD prispieva zákonný zástupca žiaka od 01.10.2011 sumou 2,- €

 

K bodu č. 6 Smernica upravujúce postup obce Detvianska Huta pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou

- uznesenie č. 47/OZ/ 2011

- Smernicu upravujúce postup obce Detvianska Huta pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou

 

K bodu č. 7 Zmluva o pôžičke

- uznesenie č. 48/OZ/ 2011

- Zmluvu o pôžičke medzi veriteľom: Asta, Zvolenská Slatina, zastúpená Ing. Matúšom Strelcom a dlžníkom: Obec Detvianska Huta, zastúpenej Janou Hrončekovou, starostkou obce podľa predloženého návrhu

 

K bodu č. 8 Žiadosti a sťažnosti -

- uznesenie č. 49/OZ/ 2011

- doplnenie člena Rady školy za zriaďovateľa: Vladimír Kret, Detvianska Huta 378

 

K bodu č. 9  Rôzne

- uznesenie č. 50/OZ/ 2011

- úverové zdroje na pokrytie nákladov časti projektu cesty od hlavnej cesty smerom na Čechánky v sume podľa rozpočtu z VÚB

 

 

B. ) doporučuje:

 

K bodu č. 9 

- uznesenie č. 51/OZ/ 2011

- starostke obce dohodnúť sa s riaditeľkou ZŠ s MŠ v Detvianskej Hute o poskytovaní teplej vody po futbalových zápasoch (MFZ I. trieda) a žiacke zápasy

 

K bodu č. 9 

- uznesenie č. 52/OZ/ 2011

- starostke obce prerokovať s Pavlom Kortišom faktúru s tým, že obec vráti nepotrebné veci (napr. registračná pokladňa, piecka)

Mgr. Juraj Kubiš Vladimír Kret

navrhovateľ uznesenia navrhovateľ uznesenia
 

Jana Hrončeková

starostka obce

Dátum zvesenia: 2. 1. 2012

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C