Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie z mimoriadného zasadnutia OZ 03.08.2015

 

  U Z N E S E N I E

z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute zo dňa   03.08.2015

 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO  V  DETVIANSKEJ  HUTE:

 

 

  •  

 

 

K bodu č. 1 Otvorenie

                   -  uznesenie č.  50/OZ/ 2015

                   -  otvorenie  a program rokovania 

 

K bodu č. 2  Voľba návrhovej  komisie,  určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

                  - určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia  -   Ing. Ján Kamenský

                                                                                                                     -  Ján Hronček

 

K bodu č. 3  Riešenie situácie a problémy so zameraním cesty a plánom ciest na Ľuľovke                         

                   -  uznesenie č. 51/OZ/ 2015

 

 

 

 K bodu č. 4  Žiadosť o NFP – obnova verejného osvetlenia

                   -  uznesenie č. 52/OZ/ 2015

 

a)   predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu Obnova  

      verejného osvetlenia v obci Detvianska Huta, ktorý je realizovaný obcou Detvianska Huta

b)   zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

c)    zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške         

       rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia  

       pomoci

 

  K bodu č. 5  Predĺženie platnosti PHSR

                   -  uznesenie č. 53/OZ/ 2015

 

  • predlžuje platnosť PHSR obce DetvianskaHuta, ktorý bolschválený uznesením OZ č. 150/OZ/2005 do doby prijatia nového PHSR, minimálne však do konca roku 2015

 

 

 

 

 

 

                             Ing. Ján Kamenský                                                 Ján Hronček     

                           overovateľ zápisnice                                        overovateľ zápisnice  

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Jana Hrončeková

                                                                                         starostka obce

Dátum zvesenia: 1. 1. 2017

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ladislav, Ladislava, Samson, Sulamita

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 27. 6. 2022
jasná obloha 30 °C 18 °C
utorok 28. 6. zamračené 30/18 °C
streda 29. 6. slabý dážď 33/18 °C
štvrtok 30. 6. slabý dážď 32/17 °C