Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie OZ z 30.06.2011

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

A. ) schvaľuje:

K bodu č. 1 Otvorenie

- uznesenie č. 23/OZ/ 2011

- otvorenie a program rokovania

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

- určuje overovateľov zápisnice – Milan Pekár

- Rastislav Gibala

a navrhovateľov uznesenia – Milan Pakár

- Rastislav Gibala

K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení

- uznesenie č. 24/OZ/ 2011

- prijaté uznesenia sú splnené, respektíve sa priebežne plnia

 

K bodu č. 4 Inventarizácia za rok 2010

- uznesenie č. 25/OZ/ 2011

- správu o vykonanej inventarizácií k 31.12.2010

 

K bodu č. 5 Záverečný účet obce a správa o hospodárení

- uznesenie č. 26/OZ/ 2011

 

1. Celoročné hospodárenie obce za rok 2010 bez výhrad

2. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2009 vo výške 1.419,94 € takto:

- do rezervného fondu sa pridelí 100 % 1.419,94 €

 

3. Tvorbu rezervného fondu:

1. Tvorba:

a) počiatočný stav 0,00 €

b) tvorba 1.419,94 €

c) konečný stav 1.419,94 €

 

K bodu č. 6 Plat starostky

- uznesenie č. 28/OZ/ 2011

- plat starostke Jane Hrončekovej s účinnosťou od 1.6.2011:

a) podľa § 3 ods.1 zák. č. 253/1994 Z.z 1269,- €

b) podľa § 4 ods.2 zák. č. 253/1994 Z.z zvýšený o 12% čo činí 1422,- €

 

K bodu č. 8 Rôzne - sťažnosť p. Tomaščíka ohľadom studni na Žabici

- uznesenie č. 30/OZ/ 2011

- zaslanie výzvy majiteľovi pozemku kde sa studňa nachádza o písomné stanovisko k sťažnosti

 

- zmena príspevku na KZ Podpoľanie

- uznesenie č. 32/OZ/ 2011

- zmenu príspevku podľa uznesenia KZ Podpoľanie č. 18/2011 z 03.05.2011

 

- zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu

- uznesenie č. 34/OZ/ 2011

- zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu

 

K bodu č. 9  Diskusia

- uznesenie č. 37/OZ/ 2011

- dodatok z Zriaďovacej listine Základnej školy Milana Kolibiara s materskou školou v Detvianskej

Hute

 

- uznesenie č. 39/OZ/ 2011

- splnomocnenie starostky obce zastupovať obec na ustanovujúcej schôdzy poľovníckeho združenia

Chocholná

B. ) berie na vedomie:

 

K bodu č. 5 Záverečný účet obce a správa o hospodárení

- uznesenie č. 27/OZ/ 2011

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010

 

K bodu č. 6 Plat starostky

- uznesenie č. 29/OZ/ 2011

- dôvodovú správu hlavného kontrolóra k návrhu platu starostky

 

K bodu č. 9  Diskusia

- uznesenie č. 40/OZ/ 2011

- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2011

C. ) doporučuje:

K bodu č. 

- uznesenie č. 36/OZ/ 2011

- podanie žiadosti o NFP na opravu budovy ZŠ (zmena vykurovania, montáž kolektorov, výmena okien)

 

K bodu č. 8 Rôzne uzavretie nájmu s p. Kortišom

- uznesenie č. 31/OZ/ 2011

- predložiť poslancom OZ rozpočty na opravu bývalej pošty

 

K bodu č. 8 Rôzne - úver na spolufinancovanie projektov z EÚ

- uznesenie č. 35/OZ/ 2011

- doporučuje starostke obce jednať s bankami ohľadom získania finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov

 

D. ) ruší:

 

K bodu č. 8 Rôzne - zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

- uznesenie č. 33/OZ/ 2011

- uznesenie č. 14/OZ/2011, ktorým bol schválený dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

E. ) ukladá:

K bodu č. 9  Diskusia

- uznesenie č. 38/OZ/ 2011

- riaditeľke ZŠ predkladať zastupiteľstvu obce raz za štvrťrok správu o hospodárení školy aj za podnikateľskú činnosť

Rastislav Gibala Milan Pekár

navrhovateľ uznesenia navrhovateľ uznesenia

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Dátum zvesenia: 2. 1. 2012

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C