Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie OZ z 25.03.2011

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

 

 

 

A. ) schvaľuje:

 

K bodu č. 1 Otvorenie

- uznesenie č. 7/OZ/ 2011

- otvorenie

 

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

- určuje overovateľov zápisnice – Milan Pekár

- Juraj Kubiš

a navrhovateľov uznesenia – Pavel Šulek

- Rastislav Gibala

K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení

- uznesenie č. 8/OZ/ 2011

- prijaté uznesenia sú splnené, respektíve sa priebežne plnia

 

K bodu č. 4 Rozpočet obce na rok 2011

- uznesenie č. 21/OZ/ 2011

- rozpočet obce na rok 2011 podľa predloženého návrhu

 

K bodu č. 5 Ukončenie nájmu Pavla Kortiša

- uznesenie č. 9/OZ/ 2011

- osobné stretnutie všetkých poslancov dňa 28.03.2011 o 17. hod v šmikni

 

K bodu č. 8 

- uznesenie č. 12/OZ/ 2011

- komunitný plán sociálnych služieb obce Detvianska Huta

 

uznesenie č. 13/OZ/ 2011

- harmonogram zasadnutí OZ na rok 2011: 24.03.2011, 30.09.2011, 09.12.2011

 

uznesenie č. 14 /OZ/ 2011

- dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

 

uznesenie č. 15/OZ/ 2011

Rozdelenie úsekov jednotlivých poslancov

1. Ján Hronček – Žabica (časť Merčiakovci, Badinkovci), Bratkovica, Štoliansko

2. Jozef Kret - Chmeľ, Plavuchovci

3. Vladimír Kret - bytovka, pod cintorínom, Komárňanská ulica

4. Mgr. Juraj Kubiš – Vrchdobroč, Haferník

5. Pavel Šulek – Blažková jama, Horný koniec, Žabica

6. Milan Pekár – od rod. domu 422 (p. Novodomca), Kršiakovci, Šulekovci

7. Rastislav Gibala – Komárno, Ľuľovka, Brnovka

 

uznesenie č. 16/OZ/ 2011

- komisie obecného zastupiteľstva

3. kultúra, šport, školstvo - predseda Vladimír Kret

4. životné prostredie - predseda Pavel Šulek

5. projektový manažment - predseda Juraj Kubiš

6. verejný poriadok, sociálne veci - predseda Rastislav Gibala, členovia všetci poslanci

K bodu č. 9 Diskusia

- uznesenie č. 17/OZ/ 2011

- dodatok k smernici, finančné limity od 01.04.2011

 

uznesenie č. 18/OZ/ 2011

 

- prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Detvianska Huta podľa upraveného návrhu

 

B. ) berie na vedomie:

 

K bodu č. 4 Programový rozpočet obce na rok 2012-2013

- uznesenie č. 22/OZ/ 2011

- návrh rozpočet obce na roky 2012-2013 podľa predloženého návrhu

 

K bodu č. 6 ZŠ – zápisnica a uznesenia okresného súdu

- uznesenie č. 10/OZ/ 2011

- zápisnicu a uznesenie okresného súdu

 

K bodu č. 7 Žiadosti

- uznesenie č. 11/OZ/ 2011

- žiadosť Martiny Plavuchovej o prijatie do zamestnania

 

K bodu č. 8 

- uznesenie č. 19 /OZ/ 2011

- podanie majetkového priznania starostky obce, hlavného kontrolóra a riaditeľky základnej školy

- správu hlavného kontrolóra ku kontrolnej činnosti za rok 2010

- správu hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu obce na roky 2011-2013

 

C. ) doporučuje:

 

K bodu č. 9 – žiadosť mládeže o sálu KD na 22.4.2011

- uznesenie č. 20/OZ/ 2011

- vykonať zábavu vo veľkonočnú nedeľu dňa 24.04.2011

Pavel Šulek Rastislav Gibala

navrhovateľ uznesenia navrhovateľ uznesenia

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Dátum zvesenia: 2. 1. 2012

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C