Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie OZ 6.8.2010

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

 

A. ) schvaľuje:

 

K bodu č. 1 Otvorenie

- uznesenie č. 222/OZ/ 2010

- otvorenie a program rokovania

 

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

- určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia – Mgr. Juraj Kubiš

- Ján Slovák

K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení

- uznesenie č. 223/OZ/ 2010

- prijaté uznesenia sú splnené, resp. sa plnia priebežne

 

K bodu č. 5  Čestné občianstvo

- uznesenie č. 225/OZ/ 2010

- udelenie čestného občianstva obce Detvianka Huta

Jurajovi Šulekovi – za šírenie dobrého mena a zásluhy o rozvoj obce

- za dlhoročnú pedagogickú činnosť

 

Františkovi Kreutzovi - za literárnu činnosť

- za rozvoj povojnového školstva v obci

 

Jurajovi Vojenčiakovi – za šírenie dobrého mena obce

  • za šírenie Božieho slova na misiách a povznesenie vzdelanosti

v zaostalých kmeňoch Indonézie

 

Milanovi Kolibiarovi - šírenie dobrého mena obce

- za rozvoj matematickej vedy na Slovensku

 

Eduardovi Gombalovi - šírenie dobrého mena obce

- za literárnu činnosť, rozvoj katolíckeho školstva

 

Jánovi Hrončekovi za šírenie dobrého mena obce a rozvoj chemickej

vedy na Slovensku

 

Petrovi Tomkuljakovi - šírenie dobrého mena a zásluhy o rozvoj obce, za šírenie národného

povedomia, pastoračnú a zberateľskú činnosť

 

K bodu č. 6. ŠJ, ŠvP

uznesenie č. 226/OZ/ 2010

 

- doplnok k VZN č. 3/2008 – úpravenie finančného pásma z I. na II. pre žiakov ZŠ a MŠ

 

- uznesenie č. 227/OZ/ 2010

- zaslať návrh ŠvP na riešenie situácie, aby dali stanovisko do najbližšieho OZ 20. augusta 2010 a pozvať vedenie ŠvP na zmienené OZ, aby sa ho zúčastnili

 

K bodu č. 7. Volebné okrsky na vol. obdobie 2011-2014, volebné obvody a počet poslancov

uznesenie č. 227/OZ/ 2010

 

okrsok č. 1 Vrchdobroč - budova bývalej základnej školy na Vrchdobroči č. 2

okrsok č. 2 Detvianska Huta - sála kultúrneho domu v Detvianskej Hute č. 101

okrsok č. 3 Komárno, Ľuľovka, Brnovka - budova obchodnej prevádzky na Komárne č. 263

okrsok č. 4 Žabica, Bratkovica, Blažková Jama - spoločenská miestnosť pri autobusovej

zastávke na Blažkovej Jame

 

- jeden volebný obvod pre voľby

- počet poslancov 7 na nasledujúce volebné obdobie

K bodu č. 8. Kúpna zmluva

- uznesenie č. 228OZ/ 2010

- OZ schvaľuje kúpu pozemkov od Vladimíra Olšiaka , Detvianska Huta 364 o výmere 35 á za cenu 581,- €, pozemky sú vedené na :

LV č. 699, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 92/1, orná pôda o výmere 3955 m2 v spoluvlastníckom podiele 24/336 v pomere k celku,

LV č. 700, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 92/2, orná pôda o výmere 677 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/45 v pomere k celku, KN-E parc. č. 93, orná pôda o výmere 2781 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/45 v pomere k celku, KN-E parc. č. 171, orná pôda o výmere 1707 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/45 v pomere k celku, KN-E parc. č. 172, orná pôda o výmere 1728 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/45 v pomere k celku,

LV č. 701, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 94/1, ttp o výmere 3564 m2 v spoluvlastníckom podiele 40/336 v pomere k celku,

LV č. 705, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 96, orná pôda o výmere 4658 m2 v spoluvlastníckom podiele 15/168 v pomere k celku, KN-E parc. č. 127/3, ttp o výmere 8087 m2 v spoluvlastníckom podiele 15/168 v pomere k celku,

LV č. 723, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 122, ttp o výmere 869 m2 v spoluvlastníckom podiele 214/2016 v pomere k celku,

LV č. 724, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 123, orná pôda o výmere 6218 m2 v spoluvlastníckom podiele 144/2016 v pomere k celku,

LV č. 726, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 131, ttp o výmere 817 m2 v spoluvlastníckom podiele 107/1008 v pomere k celku,

LV č. 727, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 127/1, ttp o výmere 3377 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/810 v pomere k celku,

LV č. 730, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 132, orná pôda o výmere 12298 m2 v spoluvlastníckom podiele 13/168 v pomere k celku,

LV č. 731, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 133/2, orná pôda o výmere 1207 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/5 v pomere k celku,

LV č. 732, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 134/2, orná pôda o výmere 518 m2 v spoluvlastníckom podiele 15/168 v pomere k celku, KN-E parc. č. 134/1, orná pôda o výmere 269 m2 v spoluvlastníckom podiele 15/168 v pomere k celku,

LV č. 1847, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 155/2, ornápôda o výmere 702 m2 v spoluvlastníckom podiele 3/135 v pomere k celku,

LV č. 1849, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 124, orná pôda o výmere 4037 m2 v spoluvlastníckom podiele 5/56 v pomere k celku,

LV č. 1856, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 126, orná pôda o výmere 1397 m2 v spoluvlastníckom podiele 107/1008 v pomere k celku,

LV č. 2160, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 105, ttp o výmere 422 m2 v spoluvlastníckom podiele 5/56 v pomere k celku,

LV č. 2162, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 107/1, zastavaná plocha o výmere 20 m2 v spoluvlastníckom podiele 10/168 v pomere k celku,

LV č. 2175, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 142, zastavaná plocha o výmere 21 m2 v spoluvlastníckom podiele 3/135 v pomere k celku,

LV č. 2179, parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako KN-E parc. č. 148/5, ttp o výmere 55 m2 v spoluvlastníckom podiele 3/135 v pomere k celku

 

K bodu č. 9. Rôzne - splátkový kalendár DZN

- uznesenie č. 229 /OZ/ 2010

- povolenie splátkového kalendára na DZN na základe žiadosti občanov, ktorí o to požiadajú vzhľadom na

ich finančnú situáciu

 

K bodu č. . 10. Rôzne

- uznesenie č. 230 /OZ/ 2010

- vyzvať obec Látky, aby presunuli svojvoľne osadené tabule s označením obce Látky z katastrálneho územia D. Huty na pôvodné miesto

 

K bodu č. 10 Rôzne

- uznesenie č. 231 /OZ/ 2010

- zvolať jednanie s vedením základnej školy ohľadom školského vodovodu

 

 

B. ) určuje:

 

K bodu č. 4. Úväzok starostu

- uznesenie č. 224/OZ/ 2010

- úväzok starostu podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2010 až 2014 bude starosta obce Detvianska Huta vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok)

navrhovateľ uznesenia navrhovateľ uznesenia

Jana Hrončeková

starostka obce

Dátum zvesenia: 29. 11. 2016

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C