Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie OZ 28.6.2010

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

 

A. ) schvaľuje:

 

K bodu č. 1 Otvorenie

- uznesenie č. 213/OZ/ 2010

- otvorenie a program rokovania

 

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

- určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia – Jozef Kret

Ing. Branislav Kršiak

 

K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení

- uznesenie č. 214/OZ/ 2010

- prijaté uznesenia sú splnené, resp. sa plnia priebežne

 

 

K bodu č. 4. Inventarizácia za rok 2009

- uznesenie č. 215/OZ/ 2010

- správu o vykonanej inventarizácií za rok 2009

 

 

K bodu č. 5 Záverečný účet obce a súhrnná správa za rok 2009, výsledok hospodárenia

 

- uznesenie č. 216/OZ/2010

  1. Celoročné hospodárenie obce za rok 2009 bez výhrad

  2. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2009 vo výške 8.815,74€ takto:

- do rezervného fondu sa pridelí 100 % 8.815,74 €

 

  1. Tvorbu rezervného fondu:

1. Tvorba:

a) počiatočný stav 53.512,87 €

b) tvorba 8.764,23 €

c) konečný stav 62.277,10 €

 

 

K bodu č. 6. Úprava rozpočtu na rok 2010

uznesenie č. 218/OZ/ 2010

- rozpočtové opatrenie č. 1/2010 podľa návrhu Ing. Ivety Václavikovej

- zapojenie rezervného fondu do rozpočtu obce formou finančných operácií na rok 2010

 

K bodu č. 8. Rôzne

- uznesenie č. 220/OZ/ 2010

- vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Detvianska Huta na deň 20.08.2010

 

 

B. ) berie na vedomie:

 

K bodu č. 5 Záverečný účet obce a súhrnná správa za rok 2009, výsledok hospodárenia

 

- uznesenie č. 217 /OZ/2009

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2009

2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2009

 

 

 

 

K bodu č. 7. Chránené stromy

 

- uznesenie č. 219/OZ/ 2010

- správu o kontrole vykonanej OÚ ŽP

 

K bodu č. 8. Rôzne

- uznesenie č. 221/OZ/ 2010

- plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2010

 

 

 

Jozef Kret, v. r. Ing. Branislav Kršiak, .v. r

navrhovateľ uznesenia navrhovateľ uznesenia

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Dátum zvesenia: 29. 11. 2016

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C