Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie OZ 26.2.2010

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

 

A. ) schvaľuje:

 

 

K bodu č. 1 Otvorenie

- uznesenie č. 182/OZ/ 2010

- otvorenie a program rokovania

 

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

- určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia – Ján Hronček

- Jozef Kret

 

K bodu č.3 Kontrola prijatých uznesení

- uznesenie č. 183/OZ/ 2010

- prijaté uznesenia z OZ sú splnené, resp. sa plnia priebežne

 

K bodu č. 5 Rozpočet obce na rok 2010

- uznesenie č. 185/OZ/ 2010

- rozpočet obce podľa predloženého návrhu

 

K bodu č. 7 Miestny rozhlas - rekonštrukcia

- uznesenie č. 187/OZ/ 2010

- rekonštrukciu miestneho rozhlasu

 

K bodu č. 9 Rôzne - ZŠ – financovanie ostatných nákladov, elektrina (merače)

- uznesenie č. 190/OZ/2010

- zabudovanie podružných elektromerov a platby podľa takto evidovanej spotreby

 

- uznesenie č. 192/OZ/2010

- uzatvorenie nájomných zmlúv na prenájom pozemkov na osadenie tabúľ a stĺpikov informačného

systému podľa predloženého návrhu medzi obcou a: 

Július Gondáš, parcela C-KN č. 121

 

Jozef a Amália Nociarovci, parcela C-KN č. 1029/2

Mariana Kamenská, parcela C-KN č. 1010/2

Urbariát, poz. spol., parcela E-KN č. 841/11

Rímskokatolícka cirkev, parcela E-KN č. 1151, 1149/1, C-KN č. 1534/5

SPF, parcela E-KN č. 1171/1, C-KN 948/2

Ján Plavucha, parcela C-KN č. 299

Šipková Marta, parcela C-KN č. 1402/9

Jozef Kulich, parcela C-KN č. 1373/2

Ján Kamenský, parcela C-KN č. 729

Pasienkové spoločenstvo, parcela E-KN č. 860/2

Július Kučera, parcela C-KN č. 1012/3

František Šulek, parcela E-KN č. 1394/1

 

 

- uznesenie č. 193/OZ/2010

- kúpu pozemkov od Jána Fekjača, Detv. Huta 99, ktorých je podielovým spoluvlastníkom vedené na LV č.

950, parcela EKN č. 565/2, 571a 572 a na LV č.2382, parcela EKN č. 1126 spolu za cenu dohodou 515,- €,

úhradu za notársku zápisnicu aj za vklad kúpnej zmluvy do katastra

 

 

B. ) berie na vedomie:

 

K bodu č. 4 Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca v OZ

- uznesenie č. 184/OZ/ 2010

- zloženie sľubu poslanca OZ p. Pavla Kortiša

 

K bodu č. 6 Čerpanie eurofondov – finančná spoluúčasť – úver

- uznesenie č. 186/OZ/ 2010

- úver vo výške 264.000,- € na pokrytie financií k akciám z ROP, Leader, ESF, Úrad vlády

 

K bodu č. 8 Žiadosť

- uznesenie č. 188/OZ/2010

- žiadosť Woodprofit s.r.o. o prenájom priestorov ZŠ Komárno

 

K bodu č. 9 Rôzne

- uznesenie č. 189/OZ/2010

- výmenu zariadenia v školskej jedálni

 

 

K bodu č. 10

- uznesenie č. 191/OZ/2010

- vyhotovenie geometrického plánu na areál ZŠ

 

- uznesenie č. 194/OZ/ 2010

- informáciu o podmienkach a stave zabezpečenia zimnej údržby ciest

 

- uznesenie č. 195/OZ/2010

- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009

 

 

Ján Hronček, v.r. Jozef Kret, v.r.

navrhovateľ uznesenia navrhovateľ uznesenia

 

Jana Hrončeková, v.r.

starostka obce

Dátum zvesenia: 29. 11. 2016

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C