Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

Uznesenie OZ 11.12.2009

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

 

A. ) schvaľuje:

 

K bodu č. 1 Otvorenie

- uznesenie č. 169/OZ/ 2009

- otvorenie a program rokovania

 

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

- určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia – Jozef Kret

Ján Hronček

 

K bodu č.3 Kontrola prijatých uznesení

- uznesenie č. 170/OZ/ 2009

- prijaté uznesenia z OZ sú splnené, resp. sa plnia priebežne

 

K bodu č.4 Rozpočtové provizórium na rok 2010

- uznesenie č. 171/OZ/ 2009

- rozpočtové provizórium na rok 2010

 

K bodu č. 5 VZN č.3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne

služby.

- uznesenie č. 172/OZ/ 2009

- VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne

služby v predkladanom znení.

 

K bodu č. 6 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Detvianska Huta

- uznesenie č. 173/OZ/ 2009

- VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Detvianska Huta

 

K bodu č. 7 VZN o miestnych poplatkoch

- uznesenie č. 174 /OZ/ 2009

- VZN č. 5/2009 Všeobecne záväzné nariadenia o podmienkach určovania a vyberania daní

a miestnych poplatkov na území Obce Detvianska Huta

 

- uznesenie č. 175/OZ/ 2009

- VZN č. 6/2009 o  podmienkach určovania a vyberania poplatkov za užívanie majetku obce

a zariadení Obce Detvianska Huta a o zabezpečení údržby chodníkov

 

K bodu č. 8 Inventarizácia k 31.12.2009

- uznesenie č. 176/OZ/2009

 

- Inventarizačnú komisiu v zložení Ing. Iveta Václaviková, Emília Kučerová, Jozef Olšiak, Štefan

Segeč, Božena Kamenská, Ján Slovák, Ružena Boriková

 

K bodu č. 9 Rôzne

- uznesenie č.177/OZ/2009

- OZ schvaľuje kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Detv. Huta a Máriou Hrončekovou a spol. vypracovanú v súlade s uznesením č. 156/OZ/2009

 

- uznesenie č. 178/OZ/2009

- uzavretie príkaznej zmluvy pre Štefan Kamenský, Detv. Huta, Bratkovica 364 za vykonanú údržbu ciest a odmenu v sume 500,- € a pre Adam Hronček, Detvianska Huta 191 za údržbu budov č. súp. 90, 101, 104, 370 v sume 800,- €

- uznesenie č.179/OZ/2009

- odmenu starostke obce v sume 1000,- € za rok 2009

 

B. ) berie na vedomie:

 

K bodu č. 9 Rôzne

- uznesenie č. 180/OZ/ 2009

informáciu o podmienkach a stave zabezpečenia zimnej údržby ciest

 

K bodu č. 10 Diskusia

- uznesenie č. 181/OZ/2009

- plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2010

 

Jozef Kret, v.r. Ján Hronček, v.r.

navrhovateľ uznesenia navrhovateľ uznesenia

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Dátum zvesenia: 29. 11. 2016

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C