Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute zo dňa 08.03.2013

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

A. ) schvaľuje:

K bodu č. 1 Otvorenie

- uznesenie č. 52/OZ/ 2013

- otvorenie a program rokovania

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

- určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia – Pavel Šulek

- Rastislav Gibala

K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení

- uznesenie č. 53/OZ/ 2013

- prijaté uznesenia boli splnené, alebo sa priebežne plnia

K bodu č. 4 Rozpočet obce na rok 2013

- uznesenie č. 54/OZ/ 2013

- rozpočet obce na rok 2013

K bodu č. 5 Žiadosti o zníženie (odpustenie) poplatku za TKO

- uznesenie č. 56/OZ/ 2013

- zníženie a odpustenie poplatku za TKO podľa priloženého zoznamu doručených žiadosti

K bodu č. 8 Diskusia

- uznesenie č. 59/OZ/ 2013 

- zámer uzatvorenie zámenných a kúpnych zmlúv k vysporiadaniu pozemkov pod cestami

- uznesenie č. 60/OZ/ 2013 

- vyňatie z pôdneho fondu pozemkov E KN p.č. 1104/13 za účelom vytvorenia stavebných

pozemkov

 

B. ) doporučuje:

K bodu č. 8 Diskusia

- uznesenie č. 62/OZ/ 2013 

- pani starostke prejednať autobusový spoj o 6.30 hod. s prepravcom

C. ) poveruje:

 

K bodu č. 8 Diskusia

- uznesenie č. 61 /OZ/ 2013 

- pani starostke požiadať Obvodný pozemkový úrad vo Zvolene o malé pozemkové úpravy v obci Detvianska Huta

D. ) berie na vedomie:

K bodu č. 4 Rozpočet obce na rok 2013

- uznesenie č. 55/OZ/ 2013

- návrh rozpočtu obce na roky 2014 - 2015

- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

K bodu č.  6. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ

- uznesenie č. 57/OZ/ 2013

- informáciu o  vzdaní sa mandátu poslanca OZ

- vyjadrenie súhlasu p. Antóna Olšiaka s nástupom na uprázdnený mandát

K bodu č. 7 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012

- uznesenie č. 58/OZ/ 2013

-správu o kontrolnej činnosti za rok 2012

 

Rastislav Gibala, v.r. Pavel Šulek, v.r.

navrhovateľ uznesenia navrhovateľ uznesenia

 

Jana Hrončeková, v.r.

starostka obce

Dátum zvesenia: 28. 3. 2013

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C