Menu
Obec Detvianska Huta
Detvianska Huta

U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Detvianskej Hute zo dňa 07.12.2012

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V DETVIANSKEJ HUTE:

A. ) schvaľuje:

K bodu č. 1 Otvorenie

- uznesenie č. 39/OZ/ 2012

- otvorenie a program rokovania

K bodu č. 2 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

- určuje overovateľov zápisnice a navrhovateľov uznesenia – Ján Hronček

- Mgr. Juraj Kubiš

K bodu č. 3 Kontrola prijatých uznesení

- uznesenie č. 40/OZ/ 2012

- prijaté uznesenia boli splnené, alebo sa priebežne plnia

K bodu č. 4 Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2012 k DZN

- uznesenie č. 41/OZ/ 2012

- všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 k DZN

- uznesenie č. 42/OZ/ 2012

- Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2008

K bodu č. 6  Úprava rozpočtu

- uznesenie č. 44/OZ/ 2012

- rozpočtové opatrenie č. 2/2012 podľa návrhu Ing. Ivety Václavikovej

K bodu č. 7 Rôzne - žiadosti

- uznesenie č. 45/OZ/ 2012

- osadenie pouličného svetla na stĺp na pozemku Petra Olšiaka, Detvianska Huta 150

- uznesenie č. 46/OZ/ 2012

- príspevok na činnosť pre DOS Prameň Detvianska Huta vo výške 100,- € na rok 2012

- uznesenie č. 49/OZ/ 2012

- cenu vody na rok 2013 0,03319€/m3

- uznesenie č. 50/OZ/ 2012

- peňažné prostriedky z rezervného fondu použiť na spolufinancovanie projektu z ROP s názvom

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev Detvianska Huta“, kód projektu 22140120446.

B. ) neschvaľuje:

K bodu č. 5 VZN č. 2/2012 o dotácií obce pre ŠkD

- uznesenie č. 43/OZ/ 2012

- VZN č. 2/2012 o dotácií obce pre ŠkD

K bodu č. 7 Rôzne - žiadosti

- uznesenie č. 47/OZ/ 2012

- pripojenie obce k Spoločnému školskému úradu miest Detva a Hriňová so sídlom v Detve

- uznesenie č. 48/OZ/ 2012

- predaj pozemku vo vlastníctve obce pod cestou popred dom Vladimíra Kreta ml. ani Vladimírovi Kretovi ml. ani Tiborovi Boríkovi

C. ) berie na vedomie:

K bodu č. 7 – Rôzne

- uznesenie č. 51/OZ/ 2012

- informáciu o stave riešenia pozemku pod budovou školy Vrchdobroč

- informácia o využití priestorov ŠvP

- informácia o projektoch

- návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra

- návrh plánu zasadnutí OZ

 

Ján Hronček Mgr. Juraj Kubiš

navrhovateľ uznesenia navrhovateľ uznesenia

 

Jana Hrončeková

starostka obce

Dátum zvesenia: 28. 12. 2012

Samospráva

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
takmer jasno 5 °C -1 °C
streda 30. 11. zamračené 6/0 °C
štvrtok 1. 12. oblačno 6/1 °C
piatok 2. 12. zamračené 6/0 °C