Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 18.8.2019, 4:34:42

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

Priznanie k daní z nehnuteľnosti

Obec Detvianska Huta oznamuje vlastníkom nehnuteľnosti vo svojom katastrálnom území u ktorých v priebehu roka 2012 došlo ku zmenám vo vlastníctva, že sú povinní podať do 31.01.2013 v zmysle zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad, separovaný odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Priznanie k daní z nehnuteľnosti. celý text

ostatné | 1. 1. 2013 | Autor:

Žiadosť o zníženie poplatku za TKO

Príloha č. 1

k VZN č. 1 /2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Detvianska Huta celý text

ostatné | 1. 1. 2013 | Autor:

Harmonogram vývozu TKO na rok 2013

Harmonogram vývozu TKO a separovaného zberu v obci

Detvianska Huta na rok 2013 celý text

ostatné | 17. 12. 2012 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom,

ktorí sa nezdržiavajú počas celého kalendárneho roka v mieste svojho trvalého pobytu, že si môžu do konca januára 2013 podať žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad. Vzor žiadosti tvorí prílohu

VZN č. 1/2012 o podmienkach určovania a vyberania daní a miestnych poplatkov na území

Obce Detvianska Huta celý text

ostatné | 3. 12. 2012 | Autor:

Legalizácia stavieb

Obec na základe uznesenia OZ z 23.04.2012 doporučuje občanom zlegalizovať stavby s pevným základom, ktoré sú vybudované bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia drobnej stavby.
Bližšie informácie Vám podajú na Spoločnom stavebnom úrade v Hriňovej. celý text

ostatné | 23. 4. 2012 | Autor:

Investícia do vašej budúcnosti

Investícia do vašej budúcnosti celý text

ostatné | 2. 4. 2012 | Autor:

Dodatok č. 1 k zmluve č. Z2214012044601

Dodatok č. 1 k zmluve č. Z2214012044601 celý text

ostatné | 15. 2. 2012 | Autor:

Dodatok č. 1 k komisionárskej zmluve č. SD01-12-2010

Dodatok č. 1 k komisionárskej zmluve č. SD01-12-2010 celý text

ostatné | 16. 11. 2011 | Autor:

Dodatok č. 1 k komisionarskej zmluve č. SD-01-12-2010

Dodatok č. 1 k komisionarskej zmluve č. SD-01-12-2010 celý text

ostatné | 16. 11. 2011 | Autor:

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č. I-582/2010

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č. I-582/2010 celý text

ostatné | 15. 11. 2011 | Autor:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012044601

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012044601 celý text

ostatné | 31. 8. 2011 | Autor:

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo celý text

ostatné | 3. 8. 2011 | Autor:

Nákup strojnotechnologického zariadenia do školskej jedálne

Nákup strojnotechnologického zariadenia do školskej jedálne celý text

ostatné | 31. 12. 2010 | Autor:

Výstavba viacúčelového ihriska

Výstavba viacúčelového ihriska celý text

ostatné | 31. 12. 2010 | Autor:

Harmonogram vývozu TKO

Harmonogram vývozu TKO celý text

ostatné | 20. 12. 2010 | Autor:

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok celý text

ostatné | 17. 5. 2010 | Autor:

Podpora sociálnej inklúzie v Detvianskej Hute

Podpora sociálnej inklúzie v Detvianskej Hute celý text

ostatné | 1. 3. 2010 | Autor:

Harmonogram vývozu TKO a separovaného zberu v obci Detvianska Huta na rok 2010

Harmonogram vývozu TKO a separovaného zberu v obci Detvianska Huta na rok 2010 celý text

ostatné | 21. 12. 2009 | Autor:
prvá
z 2
ďalší posledná