Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Ihrisko - pred prestavbou

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 18.8.2019, 4:57:41

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.07.2019

Zmluva o spolupráci

3/2019

400,00 EUR štyristo

Rozvojová agentúra BBSK, n.o.

Obec Detvianska Huta

07.06.2019

Poistná zmluva

6824085016

2 033,77 EUR dvetisíctridsaťtri----77/100

Obec Detvianska Huta

Komunálna poisťovna

04.06.2019

Dodatok č. 2 k zmluve a poskytovaní audítorských služieb

2

900,00 EUR deväťsto-------------

Obec Detvianska Huta

Ing. Milena Korcová

03.06.2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2019A21909-1

46,80 EUR štyridsaťšesť-----80/100

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Detvianska Huta

03.04.2019

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

2/2019

Neuvedené

Obec Detvianska Huta

TOPSET Solutions s.r.o. Stupava

25.03.2019

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

1/2019

0,00 EUR

Mesto Hriňová

Obec Detvianska Huta

31.01.2019

Poistná zmluva

1049242577, 1049242576, 1049242580, 1049242575, 10

346,63 EUR tristoštyridsaťšesť----------63/100

Komunálna poisťovna

Obec Detvianska Huta

31.01.2019

Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

5190045320

8,00 EUR osem

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Detvianska Huta

31.01.2019

Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

5190046679

8,00 EUR osem

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Detvianska Huta

31.01.2019

Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

5190046678

8,00 EUR osem

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Detvianska Huta

31.01.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190045319

48,75 EUR štyridsaťosem----75/100

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Detvianska Huta

02.01.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č.1

neuvedená

Obec Detvianska Huta

EnviropolSK s.r..o.

04.09.2018

Terminovaný úver

927/2018/UZ

19 083,48 EUR devätnásťtisícosemdesiattri

Obec Detvianska Huta

Všeobecná úverová banka, a.s.

04.09.2018

Úverová zmluva

923/2018/UZ

100 000,00 EUR jedenstotisíc

Obec Detvianska Huta

Všeobecná úverová banka, a.s.

10.08.2018

Zmluva o výpožičke

č.KRHZ-BB-373-095/2018

14 318,54 EUR štrnásťtisíctristoosemnásťeuro 54/100

Obec Detvianska Huta

Slovenská republika, zast. MV SR

21.05.2018

Dodatok č.1

1

---

Obec Detvianska Huta

Ing. Milena Korcová

18.04.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1/2018

750,00 EUR sedemstopäťdesiat--

Obec Detvianska Huta

Ing. Milena Korcová

04.04.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

072BB130008

100 000,00 EUR

Obec Detvianska Huta

Pôdohospodárska platobná agentúra

29.03.2018

DPO SR

148255

1 400,00 EUR

Obec Detvianska Huta

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

15.03.2018

Dodatok č.1

1 k zmluve B-6/2010

nula

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Detvianska Huta

15.01.2018

Kúpna zmluva

12018- AK

122,63 EUR jedenstodvadsaťdve eura---63/100

Obec Detvianska Huta

Kubišová Anna

05.12.2017

Kúpna Zmluva

2

1 665,00 EUR

Dana Olšiaková a spol

Obec Detvianska Huta

27.10.2017

Kúpna zmluva

1/2017 - po podpise

978,00 EUR deväťstosedemdesiatosem

Ľubomír Kýpeť

Obec Detvianska Huta

04.09.2017

Kúpna zmluva

1/2017

978,00 EUR deväťstosedemdesiatosem eur

Ľubomír Kýpeť

Obec Detvianska Huta

08.07.2017

Zmluva o dielo

2017

119 083,48 EUR jedentisícstodevätnásťosemdesiattri-----48/100

LENA spol. s r.o.

Obec Detvianska Huta

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: