Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.04.2019

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

2/2019

Neuvedené

Obec Detvianska Huta

TOPSET Solutions s.r.o. Stupava

25.03.2019

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

1/2019

0,00 EUR

Mesto Hriňová

Obec Detvianska Huta

31.01.2019

Poistná zmluva

1049242577, 1049242576, 1049242580, 1049242575, 10

346,63 EUR tristoštyridsaťšesť----------63/100

Komunálna poisťovna

Obec Detvianska Huta

31.01.2019

Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

5190045320

8,00 EUR osem

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Detvianska Huta

31.01.2019

Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

5190046679

8,00 EUR osem

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Detvianska Huta

31.01.2019

Úrazové poistenie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

5190046678

8,00 EUR osem

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Detvianska Huta

31.01.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190045319

48,75 EUR štyridsaťosem----75/100

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Detvianska Huta

02.01.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č.1

neuvedená

Obec Detvianska Huta

EnviropolSK s.r..o.

04.09.2018

Terminovaný úver

927/2018/UZ

19 083,48 EUR devätnásťtisícosemdesiattri

Obec Detvianska Huta

Všeobecná úverová banka, a.s.

04.09.2018

Úverová zmluva

923/2018/UZ

100 000,00 EUR jedenstotisíc

Obec Detvianska Huta

Všeobecná úverová banka, a.s.

10.08.2018

Zmluva o výpožičke

č.KRHZ-BB-373-095/2018

14 318,54 EUR štrnásťtisíctristoosemnásťeuro 54/100

Obec Detvianska Huta

Slovenská republika, zast. MV SR

04.04.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

072BB130008

100 000,00 EUR

Obec Detvianska Huta

Pôdohospodárska platobná agentúra

29.03.2018

DPO SR

148255

1 400,00 EUR

Obec Detvianska Huta

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

15.03.2018

Dodatok č.1

1 k zmluve B-6/2010

nula

Technické služby, Detva s.r.o.

Obec Detvianska Huta

15.01.2018

Kúpna zmluva

12018

122,63 EUR jedenstodvadsaťdve eura---63/100

Obec Detvianska Huta

Kubišová Anna

05.12.2017

Kúpna Zmluva

2

1 665,00 EUR

Dana Olšiaková a spol

Obec Detvianska Huta

27.10.2017

Kúpna zmluva

1/2017 - po podpise

978,00 EUR deväťstosedemdesiatosem

Ľubomír Kýpeť

Obec Detvianska Huta

04.09.2017

Kúpna zmluva

1/2017

978,00 EUR deväťstosedemdesiatosem eur

Ľubomír Kýpeť

Obec Detvianska Huta

08.07.2017

Zmluva o dielo

2017

119 083,48 EUR jedentisícstodevätnásťosemdesiattri-----48/100

LENA spol. s r.o.

Obec Detvianska Huta

20.06.2017

Zmluva o aktualizácii programov

tz-2017-06-14vs5

114,00 EUR

Obec Detvianska Huta

TOPSET Solutions s.r.o. Stupava

12.06.2017

Havarijné poistenie

6815468592

569,76 EUR

Obec Detvianska Huta

Komunálna poisťovna

12.06.2017

Havarijné poistenie

6815468656

804,56 EUR

Obec Detvianska Huta

Komunálna poisťovna

12.06.2017

Havarijné poistenie

6815468728

240,19 EUR

Obec Detvianska Huta

Komunálna poisťovna

08.11.2016

Dodatok č. 1

1

0,00 EUR neuvádza sa

HANYX s r.o.

Obec Detvianska Huta

08.11.2016

Zmluva o nájme pozemku

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Ján Plavucha

Obec Detvianska Huta

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: